Kunnskap og godt vett

SKOLE: Nils Christies replikk i Dagbladet 17. juli fordrer noen presiseringer. For det første: Jeg er ingen tilhenger av oppbevaringsanstalter, verken i justisvesenet eller i skolevesenet. For det andre: Jeg er ingen tilhenger av gammeldagse, autoritære skolesituasjoner. Nils Christie og jeg er nå enige om at kunnskap er nødvendig. Men Venstres kunnskapsskole er ikke bygget på oppbevaring og autoritære løsninger, slik Christie antyder.

Mitt og Venstres mål er at skolen skal være et bra sted for å lære, og da må det også være et bra sted å være. Den viktigste nøkkelen til dette er gode lærere, som er trygge voksne og som er kunnskapsrike og trygge i sine fag. En annen nøkkel er et bredt spekter av pedagogiske verktøy som skal være til anvendelse i lærernes møte med ulike mennesker, og i elevenes arbeid for kunnskap. Da Venstre hadde skolebyråden i Oslo, var nettopp dette en sentral del av arbeidet og innsatsen.

Det er ingen motsetning mellom kunnskap og bruk av godt vett i møtet med mennesker. Men det gode vettet blir fort borte både i en gammeldags, autoritær skole, og i Christies anarkistiske skoleforbilde.