Kunnskapsforakt, igjen!

UTDANNING OG PENSJON: Statsråd Bjarne Håkon Hansen svarer i Dagbladet 2. februar på Akademikerne, UNIO og studentorganisasjonenes innlegg i Dagbladet den 23. januar om pensjonsopptjening under studier. Statsrådens svar er nok en bekreftelse på denne regjeringens kunnskapsforakt. Nok en gang forsøker statsråden å gjemme sin kunnskapsfiendtlige politikk i bortforklaringer som ikke tåler nærmere ettersyn. Arbeids- og inkluderingsministerens hovedinnvending mot å gi studenter pensjonsopptjening under utdanning er at disse gruppene får bedre betalte jobber og står lengre i arbeid enn grupper som ikke har studert. Dette kunne vært en legitim forklaring dersom regjeringen ikke samtidig foreslo å ikke gi pensjon for årsinntekter over 420 000, mens det skal betales trygdeavgift for hele inntekten. Unge mennesker med høyere utdanning skal få lov til å bake pensjonskaken, men ikke få lov til å spise den.

STATSRÅDEN VISER TIL at det er innført pensjonsopptjening i Sverige og Finland, men at den er satt lavt. Det han unnlater å fortelle er at man i Sverige ikke betaler inn trygdeavgift for annen inntekt enn den man mottar pensjon for. I Finland finnes det ikke noe tak for pensjonsgivende inntekt. Dette er viktige opplysninger som viser hvordan vår regjeringen rammer utdanningsgruppene hardere enn systemene våre naboland har valgt.Statsråden argumenterer videre med at høyt utdannende står lengre i arbeid. Dette baserer seg på det vi ser i dagens samfunn hvor disse er yrkesaktive lenge. Dette er alderskull som valgte utdanning den gang dette ikke var et gode for hele befolkningen slik tilfelle er i dag. Det er ingen ting som tilsier at lang yrkesaktivitet vil være slik i fremtiden når en større del av befolkningen tar høyere utdanning.

I FREMTIDEN vil det for utdanningsgruppene være enda viktigere å stå lenge i arbeid. En innføring av alleårsregel - hvor alle år skal telle likt - betyr at en student med mastergrad er nærmere 70 år før han eller hun kan gå av med full pensjonsopptjening i folketrygden.

BILDET BLIR KOMPLETT når statsråden i realiteten avslutter sitt svar med selv å kritisere folketrygden. Han unnskylder manglene i en modernisert folketrygd med at dette kan tjenestepensjonene rette opp i. Det er frekt å blande tjenestepensjon, som arbeidstakere allerede har betalt inn til via lønnslippen, inn i denne diskusjonen.

REGJERINGEN TAR IKKE ansvaret for å beholde vår mest sentrale bærebjelken i det norske velferdssystemet - de skyver ansvaret over på partene i arbeidslivet.