Kunnskapsløs kritikk

LEDELSEN I UNGE HØYRE

og FpU gikk hardt ut mot Elevorganisasjonen (EO) i Dagbladet torsdag 29/5. Ungdomspartienes innlegg er fullt av feil og bevisste misforståelser. Unge Høyre kaster stein i glasshus når de kritiserer vårt demokrati. Som eneste ungdomsparti var de representert under hele landsmøtet, og vi måtte fysisk kaste ut representanter som snek seg inn i salen for å dele ut lapper med politisk propaganda. De skriver at elevene må bøye seg for meningene til EOs ledelse. For alt vi vet, kan det hende at ledelsen i ungdomspartiene kan finne på politikk selv og så kreve at organisasjonen følger den. Slik er ikke EO. Vi kan bare fronte politikk som har 2/3-flertall på landsmøtet - og landsmøtet vedtar svært detaljert politikk. På landsmøtet har elevrådslederne over 90 % av stemmene. Vi blir kalt ekstremistiske sosialister. Det er naturligvis ikke slik. EO har vært en viktig pådriver for at partiene på venstresiden har fått sansen for individuell tilrettelagt opplæring, lokal handlefrihet til skolene og mindre sentralstyring. Dette er kanskje den viktigste utviklingen i norsk skole de siste årene, og ikke særlig sosialistisk.

NÅR VI GÅR MOT

deler av Clemets politikk, er det fordi vi tror politikken vil bremse positive utviklingstrekk i skolen. Alle som er uenige med Clemet, fortjener ikke stempelet bakstreversk. Vi håper ungdomspartiene kan ta debatten videre på en saklig måte.