Kunnskapsløst om innvandring

Vi synes det er uklokt at hvert enkelt land opprettholder store nasjonale apparater for å håndtere en økende asyltilstrømning.

ØNSKER BÆREKRAFTIG INNVANDRINGSPOLITIKK: «Vi vil påtvinge en ny regjering å etablere en bærekraftig innvandringspolitikk. En politikk som tydeliggjør Norges ansvar i en stadig mer globalisert verden, men som samtidig innser at Norges ulike former assistanse og bistand må sees i forhold til landets økonomi, kultur og befolkning», skriver kronikkforfatterne, her ved stortingsrepresentant for Frp, Christian Tybring-Gjedde. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
ØNSKER BÆREKRAFTIG INNVANDRINGSPOLITIKK: «Vi vil påtvinge en ny regjering å etablere en bærekraftig innvandringspolitikk. En politikk som tydeliggjør Norges ansvar i en stadig mer globalisert verden, men som samtidig innser at Norges ulike former assistanse og bistand må sees i forhold til landets økonomi, kultur og befolkning», skriver kronikkforfatterne, her ved stortingsrepresentant for Frp, Christian Tybring-Gjedde. Foto: Heiko Junge / NTB scanpixVis mer
Debattinnlegg

Vi mistenker ikke Marte Michelet for å foreta dype samfunnsanalyser. Gårsdagens kunnskapsløse tekst om innvandring er intet unntak. I sin iver etter å framelske det varme og inkluderende samfunnet går Michelet ikke av veien for å utvise nedlatenhet overfor annerledestenkende. Analyser som ikke konkluderer med en paradisisk hyllest av alle sider ved det flerkulturelle samfunnet, er per definisjon basert på nasjonalsjåvinisme og fordommer. La gå at Michelet og Dagbladet bedriver ordgyteri uten å måtte stå til ansvar for innhold eller formuleringer. Utfordringen for Dagbladet er imidlertid at folk flest i stadig mindre grad kjenner seg igjen i avisas glansede presentasjon av innvandringens ubestridte gleder.

Det akter imidlertid ikke Frp å gjøre. Vi vil påtvinge en ny regjering å etablere en bærekraftig innvandringspolitikk. En politikk som tydeliggjør Norges ansvar i en stadig mer globalisert verden, men som samtidig innser at Norges ulike former assistanse og bistand må sees i forhold til landets økonomi, kultur og befolkning. Med dette som utgangspunkt nedsatte Fremskrittspartiet i vinter Bærekraftutvalget. Utvalget fikk i oppdrag å se på alle sider av dagens innvandringspolitikk, og å komme opp med forslag til hvordan norsk innvandringspolitikk skal kunne gjøres bærekraftig. Michelets oppgave er å trekke historiske paralleller, må vite. Og det er ikke småtteri hun kan fortelle. Ifølge henne har nemlig Frp's Bærekraftutvalg presentert «den mest høyreradikale plattformen et parti av den størrelsen har levert etter krigen!» Vi går visstnok mye lenger enn «tilsvarende høyrepopulistiske partier» i Vest-Europa til nå har gjort. Tenk det, Hedda! Der fikk vi den.

Ifølge Michelet foreslår Bærekraftutvalget å avvikle hele asylinstituttet. Ja, men Michelet glemmer i farten å nevne at vi ønsker å erstatte den med en mer demokratisk ordning. Vi synes nemlig det er uklokt at hvert enkelt land opprettholder store nasjonale apparater for å håndtere en økende asyltilstrømning. Vi foreslår derfor at det framforhandles en ny flyktningkonvensjon basert på dagens verdenssituasjon, og at all behandling av asylsøknader foretas i regi av FN. Nasjonene mottar i neste instans kvoteflyktninger fra FN. Bærekraftutvalget foreslår at Norge øker dette tallet fra 1500 til 3000. Høyreradikalt og populistisk? Neppe. Før ovennevnte ordning er på plass foreslår Bærekraftutvalget at det opprettes lukkede asylmottak. Dette gjøres for å etablere sikker identitet. Gjerne i asylantenes nærområder under kontroll og i regi av FNs høykommissær for flyktninger. Høyreradikalt og populistisk? Neppe.

Vi foreslår å stramme inn på familieinnvandringen. Vi ønsker en naturlig integreringsprosess gjennom generasjoner og da vil det være lite klokt å videreføre en praksis hvor innvandrere fortsetter å hente ektefeller fra opprinnelseslandet. Høyreradikalt og populistisk. Neppe. Vi foreslår at arbeidsinnvandrere får mulighet til å etablere en personlig folketrygdkonto (7,8 prosent). Pengene som opparbeides på denne kontoen tilhører den enkelte, og kan tas ut den dagen arbeidsforholdet opphører og vedkommende forlater Norge. Høyreradikalt og populistisk. Neppe.

Basert på tall fra SSB har Finansavisen beregnet at pådratte utgiftsforpliktelser til en ikke-vestlig innvandrer i et livsløp i gjennomsnitt beløper seg til 4,1 millioner kroner. Antall ikke-vestlige innvandrere har de siste fem åra i gjennomsnitt utgjort 16 490 personer per år. Det utgjør en offentlig framtidig utgiftsforpliktelse på 67, 6 milliarder kroner per år. Er dette regnestykker Dagbladet mener vi bør fortie?

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.