GODWINS LOV: Jo lenger en diskusjon pågår, jo større er sannsynligheten for en sammenlikning med Hitler eller nazismen. Bildet viser skuespiller Helge Schneider, som spiller Adolf Hitler i filmen 'My Fuehrer - The Truly Truest Truth About Adolf Hitler' fra 2007. Foto: REUTERS/X-Verleih/Ecki Friz
GODWINS LOV: Jo lenger en diskusjon pågår, jo større er sannsynligheten for en sammenlikning med Hitler eller nazismen. Bildet viser skuespiller Helge Schneider, som spiller Adolf Hitler i filmen 'My Fuehrer - The Truly Truest Truth About Adolf Hitler' fra 2007. Foto: REUTERS/X-Verleih/Ecki FrizVis mer

Kunsten å hitle

En guide til den ærbare kunsten å hitle.

Kommentar

Allerede for 23 år siden, i Internets morgengry, oppsto ordspråket «Godwins lov». Den sier at jo lenger en internettdiskusjon pågår, jo større er sannsynligheten for en sammenlikning med Hitler eller nazismen. Som vedlegg til lovteksten heter det at den som i en diskusjonstråd først forsøker å kople motstanderens argumenter til Hitler eller nazismen - såkalt hitling - har tapt debatten. Med en viktig tilleggsbemerkning: ethvert forsøk på bevisst påkalling av Godwins lov, vil bli ansett som mislykket. Hitlingen må altså være åpenbar og krenkende. Å hevde at noen forsøker å hitle er altså like ille som å hitle selv: det ødelegger debatten.

Dette åpner selvsagt for et visst spillerom. For sammenlikninger med Hitler og nazismen kan være et artig grep. Humorister har gjort det siden krigens dager. Det er humorens og debattenes ytterste gråsoner, som krever god fingerspissfølelse. Jeg kan begynne med litt selvpisking: For noen år siden skrev jeg en ganske arrogant anmeldelse av farsen «Kona eller livet». Under tittelen «Stopp farsismen», kommenterte jeg noen smakløse og utdaterte homsevitser i showet slik:

«Det ellers muntre premierepublikummet viser tegn til åndsnærværelse ved ikke å le nevneverdig av disse sekvensene - kanskje fordi man får en dårlig smak i munnen av å gapskratte av vitser som ville fått Mussolini til å rulle rundt på gulvet av latter.» Kollega og teateranmelder Andreas Wiese ga meg mild refs dagen etter.

Hitling kan ta mange former. Talkshowvert Jimmy Kimmel laget i høst en sketsj der han fikk barn til å lansere løsninger på USAs statsgjeld til Kina. «Vi bør drepe alle i Kina», var et av forslagene. Dermed var helvete løs. Kina krevde unnskyldning, og fikk det. Humor er ikke til å spøke med. Den interessante vendingen, sett i en hitling-kontekst, kom da kinesere i USA demonstrerte utenfor Kimmels tv-studio - med plakater av talkshowverten påmalt Hitler-bart. Åpenbart usaklig, og i strid med det andre tillegget i Godwins lov: at det er like ille å bevisst påkalle Godwins lov. Om ikke Kimmel allerede hadde størst sympati i denne saken, fikk han det i alle fall nå.

Den alvorlige undertonen i denne diskusjonen er selvfølgelig at levende debatt og kritikk er avhengig av en konstruktiv tone der vi forsøker å gjengi hverandre korrekt, og i beste mening.Dette siste argumentet har jeg forresten stjålet av ansvarlig redaktør i Klassekampen, Bjørgulv Braanen. Han brukte det nylig for å beklage det han mente var hitling i en anmeldelse av boka til Bjørn Vassnes, «Det store kunstranet» i samme avis. Her siterer først anmelder Maria Horvei en passasje der Vassnes selv nevner Hitlers kunstsyn i (tilsynelatende) rosende ordelag - før hun skriver at hun i lesningen av boka forsøker «å sjå vekk frå Vassnes sin tilsynelatande beundring av kunstsynet til mannen som gav oss termen ?degenerert kunst?»

I vår egen avis vartet Kjetil Rolness også opp med saftige beskrivelser av Vassnes bokprosjekt - inkludert begrepet «degenerert kunst» - men på en annen og mindre direkte måte. Vassnes krevde en beklagelse fra oss, og fikk det ikke. Du kan si at også han brøt det andre tillegget i Godwins lov, men det var naturligvis ikke derfor han ikke fikk en beklagelse. En parallell til Hitler-Tyskland er kraftig kost, men ikke automatisk et overtramp. Spørsmålet er ikke bare om du hitler, men hvordan du gjør det.