Kunsten å være lykkelig

Det imponerende med såkalt amerikansk åndsliv er evnen til å gjøre glitter av gull.

Her har den amerikanske psykiateren med det megetsigende navnet Cutler gått løs på Dalai Lama, og i «Kunsten å være lykkelig» følger vi ham på en heseblesende reise etter «guruen». På seminarer, foredrag og korte samtaler på hotellrom stiller den amerikanske psykiateren med falsk beskjedenhet såkalt barnlig naive liksom-kritiske spørsmål til Lama. Etter en natts grubling blir han overbevist om at mennesket er grunnleggende godt, at den gylne middelvei er bra for oss og at seksualitet ikke gjør oss lykkelige. Det gjør derimot medlidenhet, fortrolighet, medfølelse og selvrespekt.

Det problematiske med boka er ikke Cutlers greie råd om hvordan praktisere «buddhisme light» uten å måtte ofre stort annet enn tankeøvelser i hvordan tenke godt om dine fiender og deg selv. Heller ikke de sedvanlige eksemplene fra venneflokken som slike bøker er så rike på - som at den vellykte direktøren etter en konkurs lærte at lidelsen gjorde ham klokere. Nei, det problematiske er at Cutler - ufrivillig - framstiller Dalai Lama som en noe overflatisk småfornuftig seminarist som selvgodt deler med oss av sin visdom. Spar oss, sa Hamsun.