Kunsten og ekspertene

TORE REM overser (med vilje?) poenget i mitt innlegg om hans anmeldelse av John Careys «What Good are the Arts?»: at den bar så tydelig preg av at her skal vi ikke ha noen spørsmål ved det rådende kultursynet. Så Rem forsøker å legge Carey «død» ved å klistre merkelapper som «pubertal» og «thatchersk» på ham. Dermed bidrar han til å holde lokk over en mulig nytenkning om mål og midler i kulturpolitikken, som lider under mangelen på alternative teoretiske perspektiver, og som derfor bare kjører videre uten at noen diskuterer hvor hen.Jeg er helt enig med Rem i at det offentlige bør ta ansvar for «den delen av kulturen som ikke kan leve av markedet alene», og har aldri sagt noe annet. Men jeg tror ikke den beste måten å gjøre dette på, er ved å la en ensartet elite av kunsteoretikere bestemme over pengesekken. Da får vi en kunst for trendfikserte teoretikere, mens «bermen» må klare seg med Sputnik og elger i solnedgang. Kultur er for viktig til å overlates til ekspertene, særlig når ekspertisen hviler på et diskutabelt filosofisk fundament. Derfor er det viktig å fremme diskusjonen om hva kunst er, og hva kunst er godt for, framfor å legge lokk på den.