Kunsteventyret over etter ni år

Helt siden Helge Steensen overtok alle aksjene i Galleri Kunst-Invest i 1989 har selskapet figurert ofte i medias søkelys. Bare unntaksvis med positivt fortegn. Nå er kunsteventyret definitivt over. Etter ni år, fem rettssaker og en konkurs der kravene nærmet seg 28 millioner.

Fant kunstmillioner

I 1990 fikk Helge Steensen ideen om å selge kunst for en rimelig penge til folk flest etter auksjonsprinsippet, uten minstepriser.

Virksomheten skjøt fart i 1991. Det ble holdt en rekke auksjoner i kjøpesentra, på messer og i selskapets egne lokaler. På det meste holdt GKI rundt 40 auksjoner i uka.

GKI kjøpte litografier i enorme opplag fra Frankrike og England. I hovedsak var bildene signert av ukjente kunstnere. I tillegg var det med et par bilder av kjente, internasjonale kunstnere, som Salvador Dali og Leonore Fini.

I januar 1992 hadde Dagsrevyen et sterkt kritisk innslag om GKIs virksomhet. Blant annet ble det hevdet at flere av kunstnerne som GKI omtalte som «internasjonalt kjente» langt fra kvalifiserte til slik omtale. GKI gikk til injuriesøksmål mot NRK. Steensen forlangte inntil 25 millioner kroner.

26. november 1993 avsa Oslo Byrett dom i saken. GKI tapte søksmålet og måtte bære saksomkostningene med nesten 600000 kroner.

6. januar 1994 ble det åpnet konkurs i selskapet, etter begjæring fra Toll- og avgiftsdirektoratet. Også Bildende Kunstneres hjelpefond leverte konkursbegjæring mot GKI. Bostyrer Spurkland avdekket at lønnskravene utgjorde 1,8 millioner, skatte- og avgiftskravene 2 millioner og uprioriterte krav var på ca. 24 millioner. Konkursen nærmet seg altså 28 millioner. Nå bebuder Helge Steensen at han vil anke også den tredje dommen. Det blir i så fall sjette gang han og Spurkland møtes i retten.