Kunstnerrådet i oppløsning

What has Norges Kunstnerråd done for you lately? Antakeligvis ingenting, og nå er 60-årsjubilanten for full fart på vei utfor stupet.

Rådet ble stiftet i 1940 og er en paraplyorganisasjon for 19 norske kunstnerorganisasjoner. Ifølge statuttene har det som hovedmål «å styrke profesjonelle norske kunstneres materielle og ideelle stilling, å tydeliggjøre den profesjonelle kunstens sentrale rolle i samfunnet og å være et effektivt serviceorgan og kunstnerpolitisk redskap for kunstnerorganisasjonenes felles interesser». Men i det siste har paraplyen vært nedslått.

  • - Et supperåd, sier Norsk Komponistforenings (NKF) leder Glenn Erik Haugland om Norges Kunstnerråd. Sammen med NOPA, Forening for norske komponister og tekstforfattere, har de nå meldt seg ut i protest fra rådet. Fra før har GRAFILL, organisasjonen for grafiske designere og illustratører, gjort det samme. Haugland mener rådet overhodet ikke berører vesentlige spørsmål om kunstneres virke- og interessefelt og at de slett ikke etterlever statuttenes intensjon. Han viser også til at den politiske påvirkningskraft er blitt kraftig svekket. Fra og med i år er Norges Kunstnerråd nemlig fratatt en av sine viktigste oppgaver, sekretariatsfunksjonen for Statens kunstnerstipender. Dette skal nå underlegges Kulturdepartementet direkte. NOPAs leder Bendik Hofseth mener rådet er en god idé, men dårlig utført.
  • Det er ikke for slemt å spørre hva Norges Kunstnerråd har som virksomhet. Hva gjør de? Hva får de til? Ingenting, mener NKF og NOPA, som går inn for å legge ned rådet. Haugland sier løsningen kan være at man starter på nytt igjen og så samarbeider med de organisasjoner som er noenlunde like og har samme interesser. For alle synes å være enige om at det er behov for en samlende kraft for organisasjonssjelene. I mellomtida skal Norges Kunstnerråd tappert forsøke seg videre. Etter årsmøtet i mars uttalte rådsformann Bjørn Sverre Kristiansen at de skulle jobbe utover høsten for å komme opp med ny finansieringsmodell og et politisk mandat for en meningsfull fortsettelse. Spørsmålet er ikke bare om toget er gått, men om Kunstnerrådet i det hele tatt nå har en stasjon.