Kunstsenter i vill rasbygd

Vill vestlandsnatur og kunst og arkitektur i verdensklasse skal i rasbygda Tafjord på Sunnmøre skape et kunst- og opplevelsessenter ingen har sett maken til. Prosjektet kan være ferdig om fire til fem år.

Snøhetta-arkitektene, for lengst med verdensprestisje for biblioteket i Alexandria og operaen i Oslo, er engasjert av Norddal kommune for å utforme nye museer og museer i gamle bygninger, der kunst, katastrofe og kraft er tema.

Et av de svært dristige og originale forslagene til utforming er en 64 meter lang bygning som skal binde sammen to fjell over et flere hundre meter dypt juv. Juvet ligger foran den 95 meter høye Zakarias-dammen, der dammens overløp danner en foss.

På denne demningen har man planer om å projisere Marianne Heskes videokunst. Den internasjonalt kjente konseptkunstneren er en vesentlig aktør i det enestående prosjektet. Heske hadde sin barndom i Tafjord og er sterkt inspirert av den voldsomme naturen i det meste av sin kunst.

Heske-museum

Et av hovedelementene i opplevelsessenteret blir et Marianne Heske-museum, der hun kommer til å deponere en del av sine kunstuttrykk. Dertil får senteret blant annet et geosenter, restaurant nede ved fjorden, ny arkitektonisk tilføyelse til det eksisterende kraftverkmuseet og et utsiktspunkt.

- Tanken er at Heskes kunst skal finnes i alle deler av senteret, sier sivilarkitekt Eli Synnevåg, som sammen med Rob Greenwood, Jim Dodson og Kjetil Trædal Thorsen i Snøhetta er prosjektansvarlig for Galerie Tafjord.

- Snøhettas utforming er en arkitektonisk kunstinstallasjon som strekker seg over ti kilometer i vill vestlandsnatur, sier Marianne Heske.

Det var i Tafjord hun hentet den 17 tonn tunge olivin-steinen som til evig tid skal ligge på Lido ved Venezia. I Tafjord står nå igjen 1600-tallsløa som Heske i 1980 stilte ut i Pompidou-senteret i Paris. Onsdag skal prosjektet offentlig presenteres i Tafjord, bygda som i Norge er registrert for flest skred. Den største ulykken skjedde i 1934. 40 mennesker omkom da Langhammeren raste ut i Storfjorden.

Tafjord ligger innerst i Storfjorden, omgitt av opptil 1900 meter høye fjell. Dalen er trang, og i bygda bor bare 180 innbyggere. Livsgrunnlaget er de fem kraftstasjonene som forsyner Sunnmøre med strøm.

- Utgangspunktet for vår idé, der lista for aktører er lagt høyt, er det allerede eksisterende kraftverkmuseet, sier ordfører i Norddal kommune, Arne Sandnes.

Fire-fem år

- Vi har allerede en del av finansieringen i orden, men vi må søke støtte fra flere kanter. Vi regner med at opplevelsessenteret er realisert om fire-fem år, sier Sandnes.

Naturen er en viktig medspiller i Snøhetta-prosjektet.

- Det har vært svært spesielt å arbeide i en slik landskapssituasjon med den spennende koblingen av Marianne Heskes kunst og teknologi, kraftstasjonene og dramatikken i skredområdet. Det er et samspill av arkitektur og landskap. Vi har tatt fatt i stedet og naturen og dramatiserer det eksisterende, sier Eli Synnevåg.

- Jeg er uhyre imponert over hele konseptet, Snøhetta har funnet selve sjelen i Tafjord, sier Marianne Heske.