Kupper ekskolleger i TV2

Eks-TV2-direktør Finn H. Andreassen er på jakt etter opptil 20 av TV2s ledere. De lokkes med dobbel lønn.

Men foreløpig har den tidligere viseadministrerende direktørens raid mot gamlearbeidsplassen vært mislykket.

Får lønn av Kåre

Tre TV2-avhoppere, Trygve Rønningen, Per Schrader-Nielsen og Steinar Brændeland står fortsatt på TV2-sjef Kåre Valebrokks lønningsliste. Men det har ikke hindret dem i å prøve å få en rekke av sine gamle kolleger over i sitt nystartede firma tv-kanalen.net, som holder til på Skøyen i Oslo.

Firmaet, med Finn H. Andreassen i spissen, skal produsere og levere programmer som igjen skal sendes på nye distribusjonskanaler, såkalt bredbånd, der blant annet Telenor ser ut til å bli en sentral aktør.

Navnelisten

Etter det Dagbladet kjenner til skal headhuntingen vært spesielt rettet mot de mest dyktige og sentrale folkene i produksjonsledelsen og markedsavdelingen i TV2.

Prosjektlederne Arild Brubak, Rolf Wenell og Roy Leraand skal alle stå på tv-kanalens ønskeliste. Markedsavdelingen er også forsøkt tappet for personer som den nyansatte salgsdirektøren Bjørn Gunnar Rosvoll, enda ferskere markeds- og profilsjef Ole Eliassen, samt Jon Grøholdt og Geir Sundkøien.

Nå står TV2 Interaktiv for tur.

TV2-medarbeidere Dagbladet har vært i kontakt med kan fortelle at de er blitt forespeilet en dobling av dagens lønninger samt en god slump penger i «overgangssum». Researchsjefen i TV2, Reidar Myhrer, takket i helga ja. Etter det Dagbladet erfarer skal ytterligere en TV2-ansatt ha svart ja.

- Det er riktig at vi har tilbudt noen få nøkkelpersoner jobb hos oss. Men ikke mange. To har svart ja, en har takket nei, sier Finn H. Andreassen til Dagbladet.