Kustus

Kustus er et krydder som lindrer, piffer opp og maner til varmere liv i en stadig kjøligere nordisk hverdag.

Hør lydklipp:

3 år, 50 spillejobber og 2 selvfinansierte EP'er. Aktuell med sangen «Sover du nå ?» fra EP'en «flyter nyter».

Vi lever hver dag i et kaos av informasjon. Vi tilbys formler fra alle verdenshjørner for hvordan man bekjemper flassepedemier og sykdommer som grånende hår, skrukkete hud og flagrende tenner.

Formidlerne er genier og idioter som alle oss andre, men talerørene er sterkere, de taletrengte flere, og påvirkningskraften vokser alltid raskere enn vår evne til effektivt å kunne motstå den.

Vi blir vanskeligere å nå inn til og vi får større problemer med å takle empati. Mange verdsetter seg selv og andre på grunnlag av hvor nært man kan leve opp til andres formeninger - bilder - av hvordan et vellykket menneske skal portretteres.

Kustus ønsker å trekke folk opp og ut av ensomheten, isolasjonen som dannes av det å leve i en verden av bilder.

Vi oppfordrer til konstant og kontant konfrontasjon med virkelighetens drømmer og realiteter. Det trengs en viss kustus for å takle de påvirkende krefter uten selv å bli isolert.

Selvfinansiert aktuell med:

«Alle Lyders Mor», EP aug. -98 (utsolgt)

«flyter nyter», EP nov. -99

Kontaktinfo:

Knut Skogrand jr.

kskogrand@hotmail.com Tlf.: 97 67 07 99