Kutt barnetrygden, mener SVs Rolf Reikvam

«Helt idiotisk forslag – det er det samme som om jeg skulle fått en lønnsnedgang på 34 000. Ville du akseptert det?

Helt idiotisk

«Det er ikke snakk om å fjerne den fra folk som trenger den, det er snakk om å fjerne de ekstra pengene til de som faktisk tjener så godt, at de ikke trenger den ekstra støtten.

Rolf «SV er barnefiendtlig! Behovsprøvet barnetrygd betyr i praksis barntrygd til dem som tjener mindre enn 100 000.

Doffen «Poenget er vel at midlene som blir spart kan brukes til fattigdomsbekjempelse på andre fronter. Det er selvsagt ikke sånn at det gjør dem som fortsatt mottar trygden noe rikere at de som ikke får den blir litt fattigere, men kanskje andre kunne ha nytte av disse pengene, for eksempel sosialklienter som lever under fattigdomsgrensen i dag.

Captain «Problemet er at de «behovsprøvingene» de har på andre ordninger kun gagner de som er relativt nær sultegrensa og ikke andre som er vanskeligstilt økonomisk.

Kitten «Enslige lider under doble avgifter på det meste, i forhold til småbarnsfamilier som får puter sydd under armene.

Ulven «Jeg trodde inntektsutjevning ble gjort via skattesystemet. Å behovsprøve barnetrygden blir en «dobbelt» utjevning i forhold til dagens system. Hva blir det neste? Differensiert egenandel, årsavgift, NRK-lisens osv.?