Hovedleder: nei til et kontantløst samfunn

Kutt de store sedlene, ikke kontantene

Et kontantløst samfunn vil utgjøre en trussel mot privatlivets fred.

Meninger

Høyres digitaliseringsutvalg har foreslått å fjerne butikkenes plikt til å ta imot kontanter innen 2020 for å få en raskere overgang til et samfunn uten mynter og sedler. Forslaget skal tas opp på Høyres landsmøte i mars. Høyre-utvalgets mål er et kontantfritt samfunn innen 2030.

Bankenes næringsorganisasjon Finans Norge mener kontanter kan fjernes uten store de store problemene for samfunnet, og at det samtidig vil redusere problemer med svart økonomi og kriminell aktivitet.

Vi mener at et kontantløst samfunn vil utgjøre en trussel mot privatlivets fred. Alle digitale transaksjoner vil i teorien kunne være sporbare. Av beredskapshensyn er det også en dårlig idé å fase ut kontanter helt og holdent.

Det finnes dessuten en annen metode for å møte problemet med store kontantstrømmer i kriminelle nettverk og den svarte økonomien: å kutte ut de større sedlene. I boka «The Curse of Cash» av Harvard-økonomen Kenneth Rogoff, argumenterer han for nettopp dette. De store sedlene spiller en avgjørende rolle i skatteunndragelse, korrupsjon, terrorisme, menneskehandel og annen svart, internasjonal økonomi.

Rent praktisk vil dette være vanskeligere å håndtere dersom disse transaksjonene må foregå med sedler av lavere verdi. Samtidig advarer han mot å fjerne kontanter, først og fremst av hensyn til nettopp personvernet.

De store sedlene utgjør en dominerer andelen av kontantene som nå er i omløp. I USA er 80 prosent av kontantene i 100-dollarsedler. I Norge utgjør 1000-lapper og 500-lapper 72 prosent av verdien av kontanter. En utfasing av disse vil altså ha stor påvirkning på kontantøkonomien.

Å opprettholde kontantene koster penger. Det skinner gjennom at det er noe av begrunnelsen for ønsket om å fjerne dem helt. DNB sier til Aftenposten at å fjerne de større sedlene vil redusere risikoen for ran og svart betaling, men at samfunnets kostnad forbundet med håndtering av kontanter fortsatt vil være ganske. Det mener vi det er verdt. Å fjerne plikten til å ta imot kontanter vil i praksis føre til at de som vil betale med fysiske penger kan bli nødt til å gå fra butikk til butikk. Det er å gripe problemet i feil ende. Det vil ikke ramme kriminelle eller den svarte økonomien, men den jevne borger.