KUTTER: Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) kutter 25,7 millioner kroner i pressestøtten i neste års statsbudsjett. Mediebedriftenes Landsforening mener Kulturdepartementet ikke har lyttet til rådene fra mediemangfoldsutvalget. FOTO: NTB Scanpix
KUTTER: Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) kutter 25,7 millioner kroner i pressestøtten i neste års statsbudsjett. Mediebedriftenes Landsforening mener Kulturdepartementet ikke har lyttet til rådene fra mediemangfoldsutvalget. FOTO: NTB ScanpixVis mer

Statsbudsjettet:

Kutt i pressestøtten: - Kan få dramatiske konsekvenser

Mener regjeringen motsier seg selv.

(Dagbladet): - Dette er ikke den medisinen mediebransjen trenger. Så det er dramatisk hvis dette blir stående, sier Randi Øgrey, administrerende direktør i mediebedriftenes landsforening.

Regjeringen kutter 25,7 millioner kroner i pressestøtten, også kalt produksjonstilskuddet, i neste års statsbudsjett. Men det foreslås også å sette av syv millioner kroner til en ny innovasjonsrettet tilskuddsordning for nyhets- og aktualitetsmedier. Denne skal særlig være rettet mot små medier. Det innebærer et nettokutt i den direkte pressestøtten på 18,7 millioner kroner.

I statsbudsjettet skriver regjeringen at de vil legge til rette for god nyhetsproduksjon og en bredt anlagt offentlig samtale i framtidens mediesamfunn.

Øgrey mener regjeringen motsier seg selv når de samtidig kutter i pressestøtten.

- Hvordan i all verden

- Kuttideologien trumfer de faglige rådene. Kulturministeren sier hun vil sikre et mangfold av uavhengige nyhets- og aktualitetsmedier. Hvordan i all verden tenker hun at hun skal få til det når hun kutter i pressestøtten, sier Øgrey.

Mens pressestøtten var på 313 146 000 kroner i fjor, blir den i 2018 på 294 300 000 kroner.

7. mars la Mediemangfoldsutvalget fram sin rapport, hvor de utredet hvilke mål de mener staten skal ha for mediemangfoldet og hvordan statlige midler kan benyttes. De var tydelige på at situasjonen for mediebransjen var kritisk.

Øgrey mener regjeringen nå handler på tvers av det Mediemangfoldsutvalget anbefalte. En innovasjonsrettet tilskuddsordning var blant tiltakene Mediemangfoldsutvalget anbefalte, men Øgrey mener det burde ha blitt gitt friske midler til den.

- Regjeringen forstår ikke

- Et pluss er en ny innovasjonsrettet tilskuddsordning, men når man først tar et grep burde det vært friske midler til ordningen, sier hun, og legger til at Mediemangfoldsutvalget ga en tydelig oppskrift på at man må øke ressursene.

- Kuttet i pressestøtten kan få dramatiske konsekvenser for mediehusene som blir berørt. Leserne viser at de er villige til å betale for journalistikken, men vi sliter med å få journalistikken finansiert gjennom annonser. Produksjonstilskuddet er en billig forsikring, og det er veldig mange som nyter godt av den, sier hun.

Elin Floberghagen, generalsekretær i Norsk Presseforbund, er også skuffet over kuttet i pressestøtten.

- Regjeringen viser her at de ikke forstår behovet for økt innsats for at publikum skal være sikret et godt mediemangfold framover, sier Floberghagen til Dagbladet.

- Vi ser på alternativer

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) sier til Dagbladet at det ikke er noen overraskelse for noen at de følger opp regjeringserklæringen, hvor de bestemte at de skulle redusere pressestøtten og over tid endre den. Hun er uenig i at de motsier seg selv.

- Det er ikke tvil om at media er i en svært krevende situasjon. Men vi må sørge for å stimulere nyskapning og innovasjon, slik at vi skaper bærekraftige finansmodeller, sier hun.

Helleland legger til at de vil sikre at vi har frie og uavhengige medier over hele landet, men at blant de 240 avisene vi har i Norge og stikker fem av med halvparten av pressestøtten.

- De siste ti årene har de hatt en samlet nedgang. Da må jeg stille spørsmålet om vi skal fortsette med en støtte som bare noen få får veldig stor glede av. Det tror jeg ikke er en god løsning. Derfor er Kulturdepartementet i full gang med å se på alternativer. Vi begynner med lokalavisene, med en innovasjonsrettet tilskuddsordning, sier Helleland.

Tilskuddsordningen var blant tiltakene Mediemangfoldsutvalget anbefalte. Heleland opplyser at de andre tiltakene som ble anbefalt vil bli vurdert grundig og helhetlig i en stortingsmelding som blir lagt fram før sommeren 2018.

- Bidra til innovasjon

I en pressemelding skriver Kulturdepartementet at regjeringen har modernisert det mediepolitiske virkemiddelapparatet, blant annet gjennom innføringen av momsfritak for elektroniske nyhetsmedier og plattformnøytralt produksjonstilskudd.

De skriver at den nye innovasjonsrettede tilskuddsordningen skal bidra til ytterligere omlegging.

– Mediemangfoldsutvalgets rapport viser at mediene befinner seg i en krevende overgangsfase. Det viktigste vi kan gjøre for mediebransjen i denne situasjonen er å stimulere og bidra til nyskaping og innovasjon slik at mediene kan finne bærekraftige forretningsmodeller for fremtiden, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland, i pressemeldingen.