Kværners retorikk

GUANTANAMO: I et innlegg i Dagbladet 4. april skrev jeg at Kjell Inge Røkke ikke anket dommen han har fått for korrupsjon. Dette er galt, noe Aker Kværner har varslet meg om. Røkke er dømt, men dommen er ikke rettskraftig. Røkke anket to timer før fristen utløp. Det var jeg ikke klar over, og jeg beklager denne feilen. Samtidig har Aker Kværner gjort meg oppmerksom på at de 3. april sendte ut en pressemelding. Teksten her er mildt sagt tåkeleggende når det gjelder konsernets forretninger på Guantanamo-basen. Her presiseres det for ordens skyld at selskapet «ikke har vært involvert i installasjon og vedlikehold av torturverktøy». Videre sier man følgende: «Sannheten er at den kontrakten vi hadde der begynte i 1993, rundt 10 år før noe fengsel for terrormistenkte ble anlagt, og enkelt sagt dreiet seg om vedlikehold av avløpsledninger og utbedring av drikkevannsrør, gressklipping, vedlikehold av strømnettet, samt maling og reparasjoner.» Til sitt forsvar nevner Aker Kværner også at bedriften har vært«involvert i byggingen av en sykestue, som blir brukt både av marinegastene og av innsatte fra fengselet». Er budskapet her at Aker Kværner har bidratt humanitært? At man har vært til hjelp for torturofrene? Skal det være så enkelt å toe sine hender i forhold til en fangeleir (ikke et «fengsel», som selskapet kaller det) der alle regler for behandling av krigsfanger brytes? En «alliert marinebase» (Aker Kværners ord) der folk oppbevares på ubestemt tid og pines uten mulighet for rettergang og forsvar? En grotesk fangeleir der alle elementære menneskerettigheter brytes hver eneste dag? Hva slags barbarisk moral er det som anvendes av Aker Kværner her? Åpenbart godt i underkant av en minimumsetikk: Så lenge vi bare vedlikeholder andre ting enn torturverktøy i en fangeleir hinsides alle menneskerettigheter, er alt i den skjønneste orden.

AKER KVÆRNERS behendige kamuflasjeretorikk når det absolutte moralske høydepunkt når følgende kommer til syne i pressemeldingen: «Med den tankegangen blir norske strømselskaper, som leverer strøm til offentlige bygg, medansvarlige når norske myndigheter kritiseres av Amnesty og anmeldes til Menneskerettighetsdomstolen for å bryte menneskerettighetene ved for mye bruk av varetektsfengsling.» I sannhet en slående sammenligning med forholdene på den uhyrlige Guantanamo-basen, som Kjell Inge Røkkes Aker Kværner er direkte involvert i driften av.