UNNTAKET: Morten Tyldum, her med kona Janne Tyldum, har gjort suksess i Hollywood. Hvordan kan vi få flere norske filmsuksesser? Photo Credit: AdMedia/Sipa USA
UNNTAKET: Morten Tyldum, her med kona Janne Tyldum, har gjort suksess i Hollywood. Hvordan kan vi få flere norske filmsuksesser? Photo Credit: AdMedia/Sipa USAVis mer

Kvalitet i film

Vi overtok en filmnæring med store utfordringer.

Debattinnlegg

Inger Merete Hobbelstad ytrer i Dagbladet denne uken bekymring for kvaliteten på fremtidens norske filmer. Hun ser ingen løsninger hverken i regjeringens politikk, eller i opposisjonens forslag, representert ved Arbeiderpartiets nye medieutvalg. Derimot ønsker hun en sterkere filmkonsulentrolle.

Jeg kan til en viss grad forstå Hobbelstads bekymring for kvaliteten, men jeg tror det er vanskelig å isolere kvalitet fra øvrige filmpolitiske spørsmål. Sannheten er at regjeringen overtok en filmnæring med store utfordringer, på tross av en enorm satsing fra de rødgrønne. Da Arbeiderpartiet lanserte sin filmmelding i 2007 var det «et viktig mål at filmpolitikken skal komme alle til gode og at den er bærekraftig.» Syv år etter viste en omfattende forskningsrapport at dette ikke var innfridd. Filmnæringen led av sviktende finansiering og fragmentert organisering. Målet om en konsolidering og styrking av bransjen var heller ikke oppnådd.

Hobbelstad påpeker også det hun kaller «et snev av instrumentalitet i Arbeiderpartiets nylanserte filmambisjoner». Det erklæres for eksempel at norske filmer skal speile sammensetningen i befolkningen. For oss er politiske føringer på det kunstneriske innholdet en helt feil vei å gå.

Det beste vi kan gjøre for kvaliteten i norsk film, er å sørge for at bransjen i størst mulig grad er økonomisk bærekraftig, og statlig støtte kommer uten kunstneriske bindinger. Derfor vil regjeringen styrke og spesialisere de regionale filmfondene, forenkle støtteordningene, og innføre en lenge etterlengtet insentivordning for å tiltrekke internasjonale filmproduksjoner til Norge.

Filmkonsulentrollen vil stå sentralt også i fremtiden. For Høyre er målet en filmpolitikk som utløser engasjement, god rekruttering og høy kvalitet. Det arbeidet har vi startet.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.