Kvarme og homobryllup

«"Knut Storberget hardt ut mot Ole Christian Kvarmes forsøk på å stanse homobryllup". Dette er en utidig innblanding i saker som angår den norske kirke og trosfriheten i Norge. Knut Storberget burde vite at homofile vielser er omstridt i kirken, og at det er et betydelig flertall i den norske kirke som er i mot slike vielser. Å stemple biskopen og de hundretusener som er enig med han, ut ifra at slike meninger bidrar til hat vold, er oppsiktsvekkende.

Liberty

«Respekt, toleranse, nestekjærlighet... Er ikke dette «grunnsteiner» i kristendommen...? Kvarme hadde passet bedre i den lille fundamentalist-kirka til Dagfinn Høybråten ute på Nesodden.

Mat-mons«Les Bibelen før du uttaler deg. Kvarme har da all mulig respekt for homofile. De får leve akkurat som de vil, men Bibelen og kristen tro åpner ikke for at mann/ mann eller kvinne/ kvinne skal leve sammen som ektefolk.

ArneBjarne«Så enkelt er det ikke. Ekteskap er noe som alltid har vært mellom mann og kvinne. Hva er fundamentalistisk med det? Kvarme forbyr ikke homofili. Han praktiserer grensesetting, og det er nødvendig i samfunnet i dag. Å være homo er en ting. Homobryllup i kirken er en helt annen ting. Har man valgt et ukirkelig levevis, bør man gjøre det til fyldest.

Stikkedåsa