Kveler resultatjaget skolens samfunnsoppdrag?

Skolens oppdrag stopper ikke ved å lære våre unge å lese eller regne. For å mestre samfunnslivet er det like viktig å bli et sosialt kompetent menneske.

SELVTILLIT: Like viktig som aktiv mobbebekjempelse er det å bygge opp en robusthet hos de unge, skriver tre rektorer som alle har mottatt Dronning Sonjas skolepris for likeverd og inkludering.
SELVTILLIT: Like viktig som aktiv mobbebekjempelse er det å bygge opp en robusthet hos de unge, skriver tre rektorer som alle har mottatt Dronning Sonjas skolepris for likeverd og inkludering. Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon
Publisert
Sist oppdatert

Skoledebatten har lenge satt søkelyset på faglig trykk og norske elevers plassering på internasjonale resultatlister. Skolen har gjennom Kunnskapsløftet, Nasjonalt Kvalitetsvurderingssystem og andre tiltak løftet elevers kompetanse i grunnleggende ferdigheter. Dette må vi fortsette med. Gode faglige kunnskaper og ferdigheter blir avgjørende for å mestre både samfunns- og arbeidsliv fremover. Men Opplæringsloven pålegger også skolen et annet oppdrag; å hjelpe frem selvstendige, tenkende individer som fungerer godt i fellesskapet. Vi må ikke la resultatjaget overskygge denne bestillingen. Veien mot målet går via et systematisk og kontinuerlig arbeid for et godt læringsmiljø i skolen. Det er en ledelsesoppgave. Vi er tre rektorer som har hatt æren av å motta Dronning Sonjas skolepris for likeverd og inkludering de tre siste årene. Selv om vi kommer fra ulike skoler, har vi mange like ideer om hvordan et solid læringsmiljø blir til. Vi håper at våre tanker og metoder kan inspirere kommuner, skoleledere og foreldre til å jobbe hardt for å bygge trygge unge for fremtiden.

Hvorfor er arbeid for et godt læringsmiljø så viktig? Vi ser nå tydelig konturene av et stadig mer sammensatt og motsetningsfylt samfunn. Dette stiller økte krav til at skolen lærer alle elever empati, evne til dialog og aksept for mangfoldet. Slike egenskaper er vanskeligere å måle enn faglige resultater. Likevel gjennomsyrer et godt psykososialt miljø hele skolen som organisasjon, en god skolekultur ligger i veggene. Elever som tar opp i seg verdiene som ligger til grunn for et godt læringsmiljø, står godt rustet til å innfri morgendagens krav til samhandling og kommunikasjon på tvers av ulikheter. Den største trusselen mot inkludering og utvikling av enkeltindividet er mobbing og manglende respekt for andres egenverd. Like viktig som aktiv mobbebekjempelse er det å bygge opp en robusthet hos de unge, bestående av positive verdier som motstår og motvirker mobbing. Dette er veldig viktig fordi samfunnet, og de enkelte unge selv betaler prisen for at så mange faller ut av utdanningsløpet, enten på grunn av faglige problemer, mobbing, eller mangel på sosial tilhørighet. Likevel er det viktig å påpeke at arbeidet med et bedre læringsmiljø angår alle elever. Det er en ansvarsfull oppgave for myndigheter, skoleeiere og skoleledere å bringe frem det beste i hver enkelt elev, slik at alle kan bidra i dugnaden det er å bygge vår felles fremtid.

Følg oss på Twitter

Hvorfor og hvordan skal man så skape et bedre læringsmiljø? For det første kan vi slå fast at et bedre psykososialt læringsmiljø skaper bedre læring, det er vår felles erfaring. Bedre sosiale og faglige ferdigheter i samspill skaper økt tilhørighet og mestring hos elevene. Våre erfaringer viser videre at det å skape en optimal kultur blant skolens ansatte, preget av empati, entusiasme, respekt og et brennende fagengasjement, gir en svært positiv spredningseffekt til elever og foreldre. Skolen skal lede an, men alle ansvarlige voksne og instanser må hjelpe oss på denne veien. Ikke minst er et godt samarbeid med skoleeier en grunnforutsetning for å lykkes med arbeidet. Skoleeiere må kunne levere ressurser, tilby kompetansestøtte og ikke minst gi skoleledere tillit og en anerkjennelse av at læringsmiljøarbeid er like viktig som å utmerke seg på nasjonale prøver. Å bygge et godt læringsmiljø er en tålmodighetsprøve av dimensjoner, der det kan ta lang tid å høste resultater. Det er en jobb som aldri kan eller skal ta slutt. Men når resultatet kommer er arbeidet verdt innsatsen.

Geir Navarsete.
Geir Navarsete. Vis mer

Felles for oss tre er at vi leder skoler som har valgt å være tydelige på hvilke verdier vi som fellesskap skal slutte opp om. Dernest har vi satt konkrete mål for å oppnå gjennomslag for disse verdiene. Noen av oss har til og med fått eksterne krefter til å måle hvor godt forankret verdiene er i personalet. Å ha slike tydelige visjoner, enten det er at alle elever skal glede seg til hver skoledag, eller å dyrke kulturelt mangfold, bidrar til at både elever og voksenpersoner innser verdien av systematikk i arbeidet for et bedre læringsmiljø. Dette betyr i praksis å legge stein på stein, og oppstår gjennom utallige små enkeltmøter mellom voksen og ung som påvirker elevens bilde av hvem hun eller han er. Å bli sett for den man er og hva man behersker, er den beste måten å skape en god selvfølelse på. En god lærer løfter selvtilliten til eleven, ved å gi den sjenerte gitarspilleren eller sjongløren en mulighet til å overkomme sine faglige eller sosiale utfordringer. Ingenting skaper mer tilhørighet. Ingenting er viktigere i arbeidet for et godt skolemiljø.

Bente Lis Larsen.
Bente Lis Larsen. Vis mer

Det er ingen hemmelighet blant skoleledere at det er viktig å skaffe seg gode medhjelpere, både innenfor og utenfor huset. Vi liker å kalle dem de gode kulturbærerne. Vi trenger flere positive kulturbærere i skolen som setter standarden hver dag. For å kunne forfekte en god skolekultur og læringsmiljø er det avgjørende at lærerne og personalet er kompetente til å løse de særskilte utfordringene dette medfører. Til dette trengs i våre øyne en kollegabasert kompetanseutvikling rundt om på den enkelte skole. Jevnlige refleksjonsøkter der man som lærer får tilbakemeldinger på egen væremåte overfor elever og kollegaer kan virke uortodoks og liketil skummelt. Men det er beviselig nyttig i læringsmiljøarbeidet, og utviklende for den enkelte, det bekrefter ledende internasjonal skoleforskning. Dernest krever det å implementere gode veiledere, verktøy og handlingsplaner en bred forankring, forståelse og ikke minst oppslutning i personalet

Anne Britt Kalleberg.
Anne Britt Kalleberg. Vis mer

I disse dager gjennomføres en ukeslang kampanje for et bedre læringsmiljø, Den beste mobbebekjempelsen er forebygging, og merk at slagordet for årets kampanje er «Voksne skaper vennskap». La oss ta den påstanden på alvor. Vår oppfordring til foreldre er at dere må signalisere gjennom ord og handling at skolen er viktig. Engasjerte foreldre som vil hjelpe skolen gjennom forpliktende arbeid i skolemiljø- og foreldreutvalg er gull verdt for oss.

Til dere voksenpersoner innen skolens rekker, helsesystemet, fritidssektoren, og til dere foreldre: Hjelp oss skoleledere med å støtte opp om dette arbeidet for inkludering og likeverd. Våre barns fremtid avhenger av det.

Vi bryr oss om ditt personvern

dagbladet er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer