VIL HA DE BESTE: Bildet er fra gardens julegudstjeneste. «Hvert år trengs det om lag 10 000 vernepliktige i Norge og Forsvaret må tiltrekke seg de dyktigste. Halvparten av disse er kvinner», skriver artikkelforfatteren. Foto: Heiko Junge / Scanpix
VIL HA DE BESTE: Bildet er fra gardens julegudstjeneste. «Hvert år trengs det om lag 10 000 vernepliktige i Norge og Forsvaret må tiltrekke seg de dyktigste. Halvparten av disse er kvinner», skriver artikkelforfatteren. Foto: Heiko Junge / ScanpixVis mer

Kvinne, gjør din plikt, krev din rett

Jeg vil ha verneplikt for alle, uavhengig av kjønn.

Forrige uke gikk Espen Barth Eide ut og varslet at regjeringen vurderer å innføre verneplikt for kvinner. Det var på høy tid. Forsvaret er i dag en av de få ubestridte mannsbastionene i Norge, mannsandelen er over 90 prosent.

Det er et system skapt av menn, for menn og der samfunnet ikke forventer at kvinner skal delta. Som feminist er det for meg uforståelig at det skal fortsette å være slik. Jeg vil ha verneplikt for alle, uavhengig av kjønn.

Jeg har alltid satt spørsmålstegn ved hvorfor det ble stilt andre forventninger til meg enn til broren min. Han er halvannet år eldre enn meg og hele oppveksten så jeg opp til ham. Han var større og sterkere, kunne løpe fortere enn meg, sykle uten hender på styret og kunne gjøre triks med skateboardet som jeg ikke fikk til.

Jeg ville være som ham og diltet etter og ville gjøre alt hva han gjorde. Men det var alltid noen voksne som løp etter og var bekymret for meg: «Pass deg!» «Vær forsiktig!» Jeg var jo tross alt mindre og svakere og hadde ikke så god motorikk som broren min. Det var ikke rart at de voksne måtte passe ekstra godt på lille, spinkle meg.

Kanskje var det derfor jeg da jeg var 19 år søkte meg til befalsskole? Jeg følte definitivt at jeg hadde noe å bevise fordi jeg var jente.

Jeg vil dele argumentene mot verneplikt for kvinner inn i to kategorier:

1) Klassisk kjønnsrollemønster: Kvinner har for svak fysikk og er ikke stridsdyktige på lik linje med menn. Kvinners samfunnsoppgave er å ta vare på barn og utøve omsorgsoppgaver, krig og konflikt er menns domene.

GAMMELDAGS:  «Det er et system skapt av menn, for menn og der samfunnet ikke forventer at kvinner skal delta. Som feminist er det for meg uforståelig at det skal fortsette å være slik,» skriver Sunniva P. Eidsvoll. Her er hun på kullbildet fra befalsskolen.
GAMMELDAGS: «Det er et system skapt av menn, for menn og der samfunnet ikke forventer at kvinner skal delta. Som feminist er det for meg uforståelig at det skal fortsette å være slik,» skriver Sunniva P. Eidsvoll. Her er hun på kullbildet fra befalsskolen. Vis mer

2) Likestillingen har ikke kommet langt nok (ennå): Kvinner diskrimineres i arbeidslivet, er mer hjemme med barn og gjør mest arbeid i hjemmet. Derfor vil det gjøre situasjonen verre for kvinner å innføre verneplikt.

Jeg er uenig i begge to. Den første kategorien er urimelig fordi det i Forsvaret i dag bare er et fåtall av oppgaver som stiller så høye krav til fysisk kapasitet at bare en mann kan greie å oppfylle dem. For en soldat i dag er det minst like viktig hva som er mellom ørene.

Hvert år trengs det om lag 10 000 vernepliktige i Norge og Forsvaret må tiltrekke seg de dyktigste. Halvparten av disse er kvinner. I tillegg er det selvfølgelig ikke slik at kvinner har skal ha et større ansvar for barn og hjem enn menn.

Den andre kategorien av argumenter er urimelig fordi det vitner om det jeg vil kalle en defensiv feminisme. Hvis det er slik at kampen for et likestilt samfunn bare skal handle om å tilrettelegge for kvinner og ikke om å likestille forventningene til alle personer uavhengig av kjønn, da mener jeg at vi har en defensiv feminisme.

Vi oppnår ikke et likestilt samfunn hvis vi ikke stiller de samme forventningene til menn som til kvinner. Både når det gjelder omsorg til barn og når det gjelder å avtjene verneplikt. Likestilling handler ikke bare om å kreve like rettigheter, men også om å ha like plikter.

Verneplikt for kvinner er et viktig prinsipielt grep for å likestille kvinner og menn og er sentralt for å sikre at Forsvaret får inn de mest egnede kandidatene. Men kvinnelig verneplikt er ikke nok. Forsvaret har lenge hatt fokus på å få opp kvinneandelen og det har gjort at flere kvinner har søkt seg til befalsskole og førstegangstjeneste enn før. Problemet er at Forsvaret ikke greier å holde på dem. Da er det ikke kvinnene som må endre seg, det er det Forsvaret som må gjøre.

En lengre versjon ligger på maddam.no