Kvinne tar Førdes plass

NRK-sjef Einar Førde vil trolig varsle sin avgang i nær framtid. Anne Enger Lahnstein, Kristin Clemet og Åse Kleveland blir alle trukket fram som strålende kandidater til å overta sjefsjobben, med Lahnstein et lite hestehode foran sine utfordrere.

Einar Førde har tidligere uttalt at han ikke vil sitte ut åremålet som går ut høsten 2001. Svært mange av kildene Dagbladet har snakket med i NRK-styret, blant de ansatte og i det politiske miljøet, mener at den som skal fylle Førdes sko, er en kvinne. Flere mener Anne Enger Lahnstein ligger best an. De tre kvinnenes sterke kandidaturer bekreftes blant annet av flere styremedlemmer i NRK. En av dem sier det slik:

- Det er gode muligheter for at en av disse tre blir vår nye kringkastingssjef.

Willoch ansetter

For første gang i historien skal et NRK-styre, og ikke regjeringen, plukke ut hvem som skal få den prestisjetunge jobben som kringkastingssjef.

Men først må et viktig strategivalg tas: Skal man satse på en person med sterk politisk bakgrunn, næringslivserfaring eller med journalistisk kunnskap?

- Formelt sett vil denne stillingen bli utlyst på vanlig måte, men slike utlysninger er jo ikke alltid like reelle, innrømmer Kåre Willoch, styreformann i NRK.

På oppdrag fra Dagbladet har derfor headhunterbyrået Compass utformet søknadene til de tre favorittene til toppjobben. Oppgaven med å lede den tidligere monopolkanalen inn i en digital og ytterligere kommersiell framtid blir beskrevet som ekstremt vanskelig, og Førdes arvtaker må kunne vise til eksepsjonelle kvaliteter.

- Mitt valg ville falt på Åse Kleveland. Hun har bred erfaring, både fra kulturlivet og politikken, sier bedriftsrådgiver i Compass, Morten Norder.

Politisk nese

NRK-styret har nå sjansen til å bryte med tradisjonen md å plassere en politiker i sjefsstolen. Men en bedrift med staten som eier, og som blant annet er avhengig av lisenspenger i kassa, må ha en leder som er i stand til å takle særlig én ting: politikerne.

- En politisk bakgrunn skal ikke diskvalifisere, snarere tvert imot. Videre må vedkommende vise til kunnskap og interesse for kulturspørsmål. Jeg vil ikke utelukke en kandidat fra næringslivet, men det er ikke så mange derfra som viser det nødvendige samfunnsmessige vidsynet, sier styreformann Kåre Willoch, som selv fikk styrevervet fra daværende kulturminister Anne Enger Lahnstein.

Tre sterke kort

Sjefen på Marienlyst må også være i stand til å håndtere sterke personligheter i staben, ellers «kan det føre til katastrofe» blir det sagt internt i NRK. I så måte blir særlig Kristin Clemet framhevet som en kvinne med autoritet og meningers mot.

Anne Enger Lahnstein (49): Flere kilder i NRK og i det politiske miljøet mener dette er en åpenbar jobb for henne. På CV-en kan hun skilte med titlene fungerende statsminister og olje- og energiminister, kulturminister og partileder. Det som kan tale imot hennes kandidatur er at den partipolitiske bindingen oppleves som sterk. Videre er ikke en statsrådspost det samme som en topplederjobb i en bedrift. Hennes administrative ledererfaring er liten.

Kristin Clemet (42): NHOs viseadministrerende direktør beskrives som den med mest relevant ledererfaring, og hun har profilert seg sterkt i mediepolitiske og samfunnsmessige spørsmål. Dette gjør at hun av noen beskrives som bedre kvalifisert enn Sp's tidligere kulturminister. I dag sitter hun i kringkastingsrådet, og i 1985 ble hun håndplukket av daværende statsminister Kåre Willoch til å være hans personlige rådgiver. Den gang kalte han henne et «stort politisk talent». Hennes manglende kulturbakgrunn kan være hennes svakeste kort.

Åse Kleveland (50): Den av kandidatene med desidert sterkest kulturbakgrunn, både gjennom jobben som kulturminister og sin framtredende rolle i norsk kulturliv gjennom en årrekke. Hennes politiske binding til Arbeiderpartiet oppleves ikke like sterk som Lahnsteins Sp-tilhørighet, men er likevel tilstrekkelig til at den er hennes største handikap. Det er sannsynlig at NRK-styret, med Kåre Willoch i spissen, nå vil benytte sjansen til å bryte de sterke båndene mellom Ap og NRK.

PÅ VEI UT: Einar Førde.