Kvinnedag på antikvariat

Kvinnelige forfattere får et lite løft på selveste kvinnedagen. Løftet står J.W. Cappelens antikvariat for, når de presenterer en katalog med 743 gamle og nyere bøker av kvinner.

I kveld er 35 kvinner invitert til et lukket arrangement i antikvariatet, men fra i morgen av legges bøkene ut til salg.

FAVORITT: Kamilla Aslaksen med førsteutgaven av Simone de Beauvoirs «La Deuxième Sexes»Foto: LARS EIVIND BONES