Kvinnedagen angår menn

8. MARS: Den amerikanske sosiologen og forfatteren Michael Kimmel er kjent for sitt arbeid om menn og maskulinitet. - Når menn tar del i arbeidet hjemme, skaper han en vinn-vinn situasjon for alle, sier han, og viser til undersøkelser på området. Når mannen går inn og tar sin del av hus- og omsorgsarbeidet får han bedre helse, bedre psyke og får det bedre også på jobben. Og ikke minst, han skaper et bedre familieliv for seg, sin kone og sine barn. Dermed blir det mindre konflikter og færre årsaker til å skille seg. Vi trenger tiltak som styrker fedres omsorgsrolle. Regjeringens målsetting er å øke fedrekvoten fra 6 til 10 uker og gi far mer selvstendige foreldrepengerettigheter. Regjeringen har nylig lagt fram en stortingsmelding om evaluering av barnebidragsreformen, med likestilling som et særlig fokus. Et offentlig utvalg er nylig nedsatt for å gjennomgå barnelovens regler om foreldreansvar, bosted og samvær etter samlivsbrudd, der behovet for å sikre barn fortsatt kontakt med begge foreldre står sentralt. Regjeringen har i 2007-budsjettet bevilget penger til utvikling av tiltak som kan oppmuntre til mer tid sammen for far og barn.

MENN TAPER på å ha mindre kontakt med og omsorg for barn, og kan miste evnen til å balansere mellom familieliv og arbeidsliv. Arbeidsgivere må ta sin del av ansvaret for likestilt foreldreskap ved å akseptere og legge til rette for at også fedre benytter sine rettigheter; at fedre tar foreldrepermisjoner, at de leverer og henter i barnehagen og at de er hjemme når barna er syke. Det skal merkes i arbeidslivet at menn også er fedre. Kvinner har i dag en selvfølgelig plass i arbeidslivet. Kvinner har erobret rom og posisjoner i politikk, arbeidsliv og utdanningsinstitusjoner, og vi jobber aktivt for å bryte nye skanser innenfor næringsliv, akademia og media.

MENN TAPER på manglende likestilling. Kvinner må se verdien av å inkludere menn i likestillingsarbeidet. Det handler om å omfordele makt i det offentlige rom hvor menn fortsatt har de fleste maktposisjoner, men også å omfordele omsorg i den private sfære hvor kvinner i hovedsak fortsatt bestemmer. Både menn og kvinner tjener på likestilling mellom kjønnene. Mitt håp for framtiden er et samfunn der også menn deltar i denne kampen. Jeg tror vi har alt å vinne på det.