Kvinnelige skuespillere har det verre enn menn

Likt i hele Europa, viser ny undersøkelse.

SKUESPILLERLEDER: Agnete Haaland er leder for både den norske og internasjonale skuespillerorganisasjonen. Foto: ELISABETH SPERRE ALNES
SKUESPILLERLEDER: Agnete Haaland er leder for både den norske og internasjonale skuespillerorganisasjonen. Foto: ELISABETH SPERRE ALNESVis mer

(Dagbladet.no): Kvinnelige skuespillere i Europa har langt dårligere arbeidsforhold enn sine mannlige kolleger. Det viser en ny, stor undersøkelse fra skuespillerorganisasjonen International Federation of Actors (FIA), hvor Agnete Haaland fra Norsk Skuespillerforbund er president.

- Det er en deprimerende undersøkelse. Og den bekrefter at arbeidsforholdene er like over hele Europa, sier Haaland til Dagbladet.no.

Europaparlamentet
Hun har nettopp kommet hjem fra Brüssel, hvor hun la fram undersøkelsen på en pressekonferanse i Europaparlamentet på onsdag. Det er første gang arbeidsforholdene til skuespillere over hele Europa blir undersøkt på denne måten. Prosjektet er finansiert med støtte fra EU.

Det tar utgangspunkt i et spørreskjema på nett, som ble formidlet til skuespillere over hele Europa. 46 prosent av svarene kom fra menn, og 54 fra kvinner. Og resultatet er tydelig. Kvinner kommer dårligere ut enn menn både når det gjelder lønn og tilbud om roller, og forskjellene blir større jo eldre de blir.

Dette er noen av hovedfunnene:

• Menn har lengre karrierer enn kvinner, og gruppen yrkesaktive menn fordeler seg jevnere over ulike aldersgrupper, ansiennitet, inntekt og stillingskategorier enn for kvinner. En mye større andel av kvinnene tilhører de yngre aldersgruppene.
• Mange av skuespillerne tjener dårlig. Fem prosent tjente ingenting som skuespillere mellom 2006 og 2007. Det er flest kvinner blant dem med lavest inntekt, og flest menn blant dem med høyest.
• Kvinnene ser på sitt eget kjønn som et hinder, både i forhold til lønn, roller og det å bli gammel i yrket. Menn mener enten at de har en fordel, eller at kjønn er uten betydning.
• Mange flere kvinner enn menn ser på det å bli eldre som negativt for karrieren.
• Langt flere kvinner enn menn er negative til måten deres eget kjønn blir presentert på scenen, film, TV eller i andre medier.

Må se ut som barbiedukker

I desember offentliggjorde Norsk Skuespillerforbund tall som viste at mannlige skuespillere i Norge tjener 50 prosent mer enn sine kvinnelige kolleger. Den nye, europeiske undersøkelsen viser at tendensen er lik over hele Europa.

- Det er overraskende. I Norge har vi gjort så mange grep for å styrke likestillingen. Vi har fått kravet om 40 prosent kvinner i filmbransjen, det er satt i gang lederutdanning for kvinner, og vært mye fokus på kvinneroller. Likevel er det like elendig her som i resten av Europa. Vi har et langt stykke igjen, sier Agnete Haaland.

Undersøkelsen viser at situasjonen er mye verre enn de hadde regnet med på forhånd, mener Haaland.

- Den bekrefter en stereoptyp tankegang når det gjelder rollebesetning, som er mye sterkere enn vi var klar over. Det rammer både kvinner og menn, men mest kvinner. Menn trenger jo ikke å se ut som barbiedukker, hele gjengen, sier hun.

Mindre frampå
Dagbladet snakket med flere kjente, norske, kvinnelige skuespillere da lønnsstatistikken ble lagt fram i desember i fjor. De var sjokkerte over tallene, og sa at menn ofte har flere roller å velge mellom enn kvinner. Men flere mente også at lønnsforskjellene kunne skyldes at kvinner generelt er mindre frampå enn menn.

- Menn er mye mer agressive i markedsføringen av seg selv, mente Lise Fjeldstad.

Inger Lise Rypdal tror mange kvinner er redde for å miste jobbtilbudet dersom de priser seg selv for høyt, og derfor ikke er like flinke som menn til å forlange det de har krav på.

- I begynnelsen syntes jeg det var helt forferdelig, men opp gjennom åra har jeg gjort det så mange ganger at jeg lært meg å være tøff. En skal føle at en har fått ordentlig betalt for jobben man gjør, sa hun.

Kvinner over 40
Haaland mener dramatikk på scene, film og TV må speile virkeligheten i mye større grad. At kvinner får problemer med å få roller så snart de fyller 40, er et paradoks med tanke på publikum.

- Vi vil understreke viktigheten av å få fram andre historier. Publikum er ofte kvinner over 40, og de ønsker å se kvinner over 40 på scenen, mener hun.

Nå vil FIA søke om mer penger fra EU, for å sette i gang tiltak for å endre på situasjonen. Haaland nevner en manuskonkurranse med fokus på kvinner over 40 som et mulig tiltak. Holdningskampanjer er et annet.

- Vi ser at mange flere roller er skrevet for menn enn for kvinner. Det er underlig at samfunnet ikke representerer virkeligheten, sier hun.