Kvinnen bak legenden

Florence Nightingale ble en legende i levende live da hun dro til fronten under Krimkrigen for å pleie de sårede. Nå kommer en musikalsk forestilling om hennes liv.

Florence ble utnevnt til sjefsykepleier i Skutari i 1854. Hun samlet 42 kvinner, som gjorde en enorm innsats på krigssykehusene. «Damen med lampen» ble Florence kalt, der hun utrettelig vandret rundt blant sykesengene.

Inspisient ved Den Norske Opera, Heidi Bruun Sørensen, har fått med seg tre musikere og sangere til forestillingen, som starter med at Florence som 17-åring får kallet til å bli sykepleier.

Stykket vises på Musikkteatret på Vestbanen i Oslo fra 30. oktober til 1. november.