Kvinnen i mitt liv

DVD: Helt greit å ikke ha andre mål enn å underholde.

«Kvinnen...» er en romantisk komedie og fungerer bra som det (terning 5 her i avisa).

DVD-en inneholder også flere bakomfilmer som bærer preg av hastverksarbeid, men som viser at å lage film i et så høyt tempo er både hardt arbeid og - morsomt.

Kommentaren ved regissør Eik og Thomas Giertsen er ikke så vellykket rent teknisk.

Iblant er det praktisk talt umulig å høre hva som blir sagt, spesielt forsvinner humoristen Giertsen.