Kvinnen unik – en prinsesse

SIKHISMEN: Det krever en sterk personlighet og stort mot for å kunne sette ord på det Sarita Skagnes beskriver å ha opplevd i artikkelen i Dagbladet Magasinet den 13. oktober 2007. Hun gir ansikt til temaer som både er viktige og fortjener vår oppmerksomhet. Det er svært fornuftig og dagsaktuelt å få en debatt rundt hva som må gjøres for at barn ikke blir selektert bort på grunn av kjønn. Det er viktig å belyse at seksuelle overgrep og incest forekommer, og samtidig presisere at alle samfunn må ha en nulltoleranse overfor slike grusomme handlinger. Det er viktig å motarbeide kvinneundertrykkelse og arbeide for menneskers rettigheter. Dette er dagsaktuelle temaer og problemer som går på tvers av landegrenser, kultur og religion, og som vi i Gurduara Sri Guru Nanak Dev Ji Oslo mener bør bekjempes.

Vi i Gurdwaraen i Norge har stor respekt for at Sarita har våget å fortelle sin historie. Vi har uten tvil sterk medfølelse for Sarita, som har måttet oppleve det hun hevder å ha erfart og alle andre i hennes og lignende situasjoner. Gurdwaraen og vår menighet ønsker å presisere at Saritas historie er et resultat av enkeltpersoners misgjerninger, misgjerninger som strider mot alt i Sikhismens lære og tro. Sikhismens grunnprinsipper bygger på likeverd og kjærlighet. Vi tar utgangspunkt i at alle mennesker har borgerrett, religionsfrihet og ytringsfrihet. Sikhismen gjør intet skille mellom rase, klasse eller kjønn. Sikhismens sentrale teologiske grunnlag bygger på at alle er skapninger av den ene Gud, en kjærlig Skaper, som finnes i alle mennesker.

Sikhlæren fordømmer alle tradisjoner som undertrykker kvinner. Kvinner har hatt og har en sentral rolle innenfor sikhismen. Den tiende Guru, Guru Gobind Singh Ji gjorde det obligatorisk for sikhkvinner å bruke Kaur (prinsesse) som sitt etternavn. Guru Gobind Singh Ji sa «Du er min elskverdige prinsesse, min datter. Du må bli respektert, hvordan kan denne verden være foruten deg? Du trenger ikke å ta noen andres navn. Du er unik, du er en prinsesse og behold Kaur som ditt etternavn». Grunnleggeren av sikhismen, Guru Nanak Dev Ji, var en revolusjonær reformator. Guruen fordømte all mishandling av kvinner og erklærte at kvinner hadde like rettigheter som menn i alle livets aspekter; politisk, sosialt og religiøst.

Med bakgrunn i dette ønsker vi i sikhmenigheten i Norge å gi vår fulle støtte og sympati til Sarita. Det hun beskriver å ha opplevd er ikke i tråd med sikhlæren eller vår filosofi. Vi håper at denne saken hjelper til å belyse problemet slik at man kan samarbeide i en dialog, og ikke bli til en debatt hvor samfunnet får et misoppfattet bilde av Sikher og Sikhismen. Sikhene i Norge støtter arbeidet som Norge og India gjør for å få bukt med problemer som overgrep, rasisme og undertrykkelse.