Kvinner kan!

Mens kvinnekampen i Norge er forfalt til dorsk ukebladspaltisme og til kvinnelige protestgrupper som hyres inn av informasjonsrådgivningsbyråer når undertøyskampanjer før jul trenger ekstra PR, lever den virkelige kvinnekampen i andre land.

Ikke som en akademisk øvelse, men som en realitet; som en kamp for livet, for likeverd, fred, demokrati og rettferdighet.

Blodslit

NRK1s «Brennpunkt» i går, programmet «Krigen vi kan vinne», tok oss med til Bosnia etter krigen som sønderrev landet på 1990-tallet. Til bosniske kvinners blodslit i gjenoppbyggingen av landet, blant annet gjennom å forsøke å få ta del i den politiske verdenen som både før og etter krigen i Bosnia er dominert av menn.

Vi møtte to kvinner i deres hverdag, og i kampen for å bli valgt inn i lokalt styre og stell, Alma og Jenana. De hadde begge deltatt på OSSEs og det norske Arbeiderpartiets såkalte bøllekurs i Sarajevo, «Kvinner kan!», et skoleringsopplegg for å gi kvinner selvtillit og selvrespekt, og for å oppmuntre dem til å engasjere seg politisk. 3500 kvinner har så langt gått på bøllekurset.

Rasert

Det ble et innblikk inn i en både tøff og beundringsverdig optimistisk virkelighet, inn i et samfunn der menn ennå mener at kvinner er til for å dekke mannens behov. Inntrykk gjorde turen hjem til Jenanas leilighet, et hjem hun først ikke ville vise fram fordi hun var flau over forholdene, og som viste seg å være en trang og rasert bolig i en blokk som så vidt sto oppreist etter bombe- og granatregn.

At folk bevarer selvrespekten, vier sin tid til å bygge opp landet igjen og attpåtil engasjerer seg politisk for fellesskapets beste under slike forhold, krever all vår honnør og ære.

Wenche Lie Giæver hadde laget denne interessante dokumentaren, som kanskje burde inneholdt et par kritiske spørsmål også, for å ha demonstrert en viss distanse til dem som etter alt å dømme hjalp til med å legge forholdene til rette for programmet: OSSE og Arbeiderpartiets kvinnegruppe.

Stories

Altfor sjelden vender fjernsynet og media tilbake til krigsskueplassene etter at krigene er over, for å vise hvilket fenomenalt arbeid som gjøres av frivillige for å bygge opp det sivile samfunn igjen. Her ligger åpenbart mange historier som venter på å bli fortalt.

hans.rossine@dagbladet.no