Kvinner mot tobakk

«Vi trenger deres erfaringer og ekspertise i kampen mot tobakk. For oss er dette nytt, dere vet hva vi står ovenfor». Ordene kommer fra guvernøren i Maradi, en region som ligger en dagstur i bil øst for Nigers hovedstad Niamey. Vi møtte ham da vi sammen besøkte Niger for å se resultatene av Kreftforeningen og CAREs felles prosjekt; bekjempelse av tobakk gjennom mobilisering av CAREs kvinnenettverk i Niger. Landet ligger nederst på FNs Human Development Index over utvikling, hvor Norge troner på toppen. Årsaken til vårt samarbeid bunner i en enkel erkjennelse; kampen mot tobakk er global og dødstallene som følge av tobakksbruk vil fortsette å stige hvis vi ikke forenes i kampen mot industrien som står bak, også i fattige land.

Niger ligger i Vest-Afrika og er et av verdens tørreste og varmeste land. Her er sult og manglende helsetilbud hverdagen for store deler av befolkningen. Med stadig tørke, dårlige avlinger og lite regn, er matmangel og sult en normal del av den årlige syklusen. Menneskene i dette landet lever på kanten av tilværelsen, helt på kanten av det mulige. Men det er også andre farer enn manglende matvaresikkerhet det tørre ørkenlandet står ovenfor. Tobakksselskapene får en stadig tøffere kamp om markedet i vestlige land, og bruker derfor mer og mer aggressive teknikker for å nå sitt svært dødelige mål - at flere mennesker i fattige land skal begynne å røyke.

Tobakksforbruket i Afrika har økt markant de siste årene. WHO har anslått at tobakksindustrien forventer en økning i markedsandeler i Afrika på seksten prosent de neste ti årene. Det vil medføre en dramatisk økning i antall dødsfall og tobakksrelaterte sykdommer. Vi ser allerede nå en aggressiv markedsføring fra tobakksindustrien, og de aller fleste afrikanske land mangler en helhetlig nasjonal strategi for å bekjempe tobakk. Myndighetene vet selvsagt at røyking påfører samfunnet utgifter i form av sykdommer og økt fattigdom, men har samtidig problemer med å erstatte de avgiftsinntektene som redusert tobakksalg vil påføre dem.

En undersøkelse gjort i 2006 viser at tobakkskonsumet øker spesielt blant unge mennesker. Dette er også trenden i Niger. Tobakksindustrien viser røykere som glamorøse, urbane og kule. Det er ikke uvanlig at pene jenter leies inn til å dele ut sigaretter på forskjellige kulturelle eller sportslige arrangementer som tobakksselskapene har sponset. Tobakksindustrien driver aktiv lobbyvirksomhet mot nasjonale og regionale myndigheter for å få markedstilgang og øke sitt salg. Samtidig er kunnskapen om farene ved tobakksbruk generelt lav i befolkningen.

Det er altså unge mennesker tobakksindustrien legger sin elsk på. I Niger gjør dette seg blant annet synlig gjennom salg av tobakk på skoler, og flere lokale politikere går nå inn for å forby dette samt forby røyking inne på skoleområdene. Det er svært viktig at Norge i utviklingsarbeidet kan støtte opp om slike tiltak, spesielt når man tar i betraktning at bruk av tobakk er med på å øke sårbarheten til de aller fattigste menneskene i Niger. Undersøkelser viser at noen hushold bruker så mye som 40% av inntekten sin på tobakk - penger som burde vært brukt til mat, helse og skole. Bekjempelse av tobakksbruk er derfor viktig i kampen mot fattigdom, fordi dårlig helse og økonomiske utgifter svekker fattige menneskers muligheter til å finne en vei ut av fattigdommen.

Vi har sett at kvinner spiller en sentral rolle i arbeidet med å bekjempe tobakksbruk i Niger. Menn røyker mye mer enn kvinner, og pengene som brukes på tobakk går ut over økonomien i husholdet. Samtidig er også helsekonsekvensene alvorlige for kvinnene og barna, da de blir utsatt for passiv røyking. I Niger har CARE jobbet med spare- og lånegrupper i snart tjue år. Målet med gruppene er å bidra til å bedre den sosiale, økonomiske og politiske situasjonen for sårbare mennesker. Gruppene har spredt seg over hele Niger og har blitt en folkebevegelse som i dag teller flere hundre tusen medlemmer. De danner en sterk organisatorisk plattform for helseopplysningsarbeid som blir sentral i det videre arbeidet mot tobakksbruk i landet.

Gjennom mobilisering av nettverkene jobber Kreftforeningen og CARE sammen for å informere om farene knyttet til tobakk. I et land hvor bare én av tre kan lese, og hvor massemediene er så og si fraværende, utgjør kvinnenettverkene et svært viktig virkemiddel for spredning av informasjon blant befolkningen.

Det er likevel viktig å påpeke at arbeidet mot tobakksindustrien må føres på tre ulike nivåer, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vårt arbeid i Niger er i hovedsak rettet mot det lokale og nasjonale. Gjennom opplysningsarbeid, gode rollemodeller og politisk lobby er vi godt i gang med å stoppe tobakksindustriens ondskapsfulle jakt på nye røykere.

Nigers kvinner som kjemper mot tobakksbruk er et viktig initiativ i den globale kampen vi står ovenfor. Kampen mot tobakk krever en enorm innsats. De eneste som blir rike av at tobakk konsumeres, er tobakksindustrien. Alle andre blir fattige, mange dør. Vi kan ikke slå oss til ro med at tobakksbruk bekjempes bare i vår del av verden. I Afrika har vi muligheten til å komme en kynisk industri i for- kjøpet. Det forutsetter at flere aktører med et internasjonalt perspektiv og norske myndigheter kommer på banen og ser tobakksutfordringene i en global kontekst.