Kvinner og pensjon

PENSJON: I Dagbladets leder 14. november heter det at nesten en halv million norske kvinner som jobber deltid i kombinasjon med omsorgsarbeid blir taperne med Regjeringens forslag til ny alderspensjon i folketrygden. Lederkommentaren gir et lite dekkende bilde av Regjeringens forslag.For å trygge framtidens pensjoner mener regjeringen at pensjonsreformen må stimulere godt til arbeid. Forslaget innebærer derfor at alle skal få mer pensjon hvis de jobber mer. Det vil også gjelde deltidsarbeidende. Regjeringens arbeid for full barnehagedekning vil bidra til at flere foreldre, kvinner så vel som menn, kan kombinere arbeid med omsorg for barn.

NÅ HAR IKKE alle lik mulighet til å jobbe, for eksempel fordi de har omsorg for små barn eller er arbeidsledige. Regjeringen foreslår derfor å øke satsen for pensjonsopptjening for ulønnet omsorgsarbeid. Forslaget innebærer at man får en pensjonsopptjening tilsvarende en lønnsinntekt på 280 000 kroner. Det er en bra pensjonsmessig uttelling for et viktig samfunnsmessig arbeid.

I TILLEGG foreslår Regjeringen å forbedre reglene for pensjonsopptjening for personer som er helt eller delvis arbeidsledige, som hittil har hatt pensjonsopptjening basert på dagpengene, og ikke på arbeidsinntekten før de ble ledige.

ANDELEN deltidsarbeidende kvinner er nedadgående. Prognoser fra Statistisk sentralbyrå indikerer at kvinners yrkesmønstre vil bli mer like menns. Den nye alderspensjonen i folketrygden skal virke i framtiden. En god pensjonsreform må derfor baseres på framtidens yrkesmønstre.