Kvinner og slag

HJERNESLAG: Dagbladet ønsker å være en pålitelig kilde for helseinformasjon. Da burde avisen kvalitetssikre opplysningene bedre.

På forsiden 25.8. hevdes det at «Flere kvinner dør av slag». Dette er galt. Siden 1990 er antall døde av hjerneslag redusert fra 3.286 kvinner i 1990 til 2.287 i 2004. Når vi tar hensyn til at den norske befolkning i denne perioden er blitt eldre, betyr dette at dødelighet av slag for kvinner har blitt redusert fra 102 til 56 pr 100 000 kvinne, det vil si en reduksjon på 45 prosent.

Det hevdes videre at kvinner har høyere risiko for å dø av hjerneslag enn menn. I de siste årene har menn hatt en overdødelighet sammenlignet med kvinner på mellom 20 til 30 prosent. For å få en pålitelig sammenligning av risikoen for å dø av hjerneslag når det gjelder de yngre aldersgrupper, må vi se på dødeligheten i en femårsperiode. Ser vi på dødeligheten i perioden 2000 til 2004, har kvinner ikke høyere dødelighet enn menn i noen aldersgrupper.

Det hevdes også at flere kvinner dør av hjerneslag enn av brystkreft. Dette er riktig, men risikoen for å dø av brystkreft er større for kvinner under 65 år. Det er først når kvinnen er over 65 år, at risikoen for å dø enn hjerneslag er større enn risikoen for å dø av brystkreft.