VERRE MED DE BLÅBLÅ: artikkelforfatter mener det har blitt verre for kvinner og andre arbeidstakere i denne regjeringsperioden. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
VERRE MED DE BLÅBLÅ: artikkelforfatter mener det har blitt verre for kvinner og andre arbeidstakere i denne regjeringsperioden. Foto: Lise Åserud / NTB scanpixVis mer

Arbeidsliv:

Kvinner står med lua i hånda for å få jobbe

Forholdene for kvinner i arbeidslivet er blitt verre med Høyre og FrP i regjering.

Meninger

Utviklingen går gal vei i norsk arbeidsliv. Arbeidsmiljøloven (AML), som er laget for å sikre trygge og gode arbeidsplasser, har blitt svekket gjentatte ganger. I Fagforbundet ser vi at arbeidstakerne rammes fordi rettighetene deres blir dårligere og arbeidsgivere får mer makt.

Høyre skulle modernisere arbeidsmiljøloven. Loven har blitt endret, men har den blitt mer moderne? Er det moderne å ansette folk i midlertidige stillinger? Er det moderne å styrke styringsretten til arbeidsgiver? Er det moderne å gå fra kollektive til individuelle avtaler? Nei, så klart ikke.

Dette er endringer som strider mot våre grunnleggende verdier, og det bidrar til å svekke den norske modellen. Styrken i den norske modellen er troen på det organiserte arbeidslivet. Sterke organisasjoner både på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden er den viktigste grunnen til at vi har et samfunn med så små forskjeller.

Regjeringa har gjort mange endringer og flere kommer, om de får fortsette en periode til. Endringene har særlig gått ut over de kvinnerike arbeidsplassene i offentlig sektor.

Nye regler for skift- og turnusordninger innebærer at arbeidsgiver ensidig bestemmer arbeidstiden for de ansatte i helse- og omsorgssektoren. I dag skjer dette i samarbeid mellom arbeidsgiver og de tillitsvalgte. Hvis regjeringa får fortsette vil arbeidsgiverne få mulighet til å fastlegge vaktene på en slik måte at turnusen blir mer belastende, uten at tillitsvalgtes innspill tas hensyn til.

Fagforbundet er enig med alle som sier at vi må få løst problemet med deltid innen helse- og omsorgssektoren. Dette er en utfordring for både arbeidsgiver og arbeidstaker. Dette må tariffpartene løse i et samarbeid, slik vi har tradisjon for. Det samarbeides lokalt allerede.

Virksomhetene som lykkes i å få flere hele stillinger er de som har utviklet et godt samarbeid mellom arbeidsgiver, tillitsvalgte og lokale politikere. For å få bukt med deltidsproblematikken, høyt sykefravær, helserelatert deltidsproblematikk og tidligpensjonering må alle parter samarbeide.

Mange ansatte er midlertidig ansatt. De venter hver dag på å få tildelt ei vakt, slik at de kan livberge seg og sine barn den neste måneden. Kvinner står med lua i hånda for å få jobbe.

Da er det ikke frislipp av midlertidige stillinger og større styringsrett for arbeidsgiver vi trenger. Vi vil ha faste og hele stillinger. Vi, som representere de ansatte, vil ha medbestemmelse på arbeidstida. Derfor er vi opptatt av å ha politikere som satser på trygge arbeidsplasser.