Likestilling: Jeg er forpliktet til å øke kvinners deltakelse i vårt freds- og sikkerhetsarbeid. Kvinnelige forhandlere øker sjansen for bærekraftig fred og minsker sjansen for seksuell utnytting og seksuelle overgrep, skriver FNs generalsekretær. Foto: Foto: Salvatore di Nolfi / AP / NTB scanpix
Likestilling: Jeg er forpliktet til å øke kvinners deltakelse i vårt freds- og sikkerhetsarbeid. Kvinnelige forhandlere øker sjansen for bærekraftig fred og minsker sjansen for seksuell utnytting og seksuelle overgrep, skriver FNs generalsekretær. Foto: Foto: Salvatore di Nolfi / AP / NTB scanpixVis mer

Debatt: Den internasjonale kvinnedagen

Kvinners rettigheter er menneskerettigheter

Å nekte kvinner og jenter rettigheter har seriøse sosiale og økonomiske påvirkninger som holder oss alle tilbake.

Meninger

New York 8. mars 2017:

Kvinners rettigheter er menneskerettigheter. Men i disse urolige tider, når vår verden blir mer uforutsigbar og kaotisk, reduseres, begrenses og reverseres kvinners og jenters rettigheter.

Å bemyndige kvinner og jenter er den eneste måten å beskytte disse rettighetene på, og dermed forsikre at de kan realisere sitt fulle potensial.

Historisk ubalanserte maktrelasjoner mellom menn og kvinner, forverret av voksende forskjeller mellom og innad i samfunn og land, fører til mer diskriminering av kvinner og jenter. Rundt om i verden blir tradisjoner, kulturelle verdier og religion misbrukt for å begrense kvinners rettigheter, for å forskanse sexisme og forsvare kvinnefiendtlige praksiser.

Kvinners juridiske retter, som aldri har vært like menns retter på noe kontinent, blir fortsatt tæret bort. Kvinners rettigheter til sin egen kropp blir stilt spørsmål ved og undergravd. Kvinner blir rutinemessige mål for trusler og trakassering på internett og i virkeligheten. I de verste tilfellene bygger ekstremister og terrorister sine ideologier rundt undertrykkelse av kvinner og jenter, og velger dem ut til seksuell og kjønnsbasert vold, tvangsekteskap og praktisk talt slaveri.

Selv om det har vært noe framgang, blir lederstillinger fortsatt stort sett besatt av menn, og det økonomiske kjønnsskillet blir større takke være utdaterte holdninger og samfunn gjennomsyret av mannssjåvinisme. Vi må forandre dette ved å bemyndige kvinner på alle nivå, ved å gjøre det mulig å få deres stemmer hørt, og å gi dem kontroll over deres egne liv og over framtida til vår felles verden.

Å nekte kvinner og jenter rettigheter er ikke bare feil i seg selv, det har også seriøse sosiale og økonomiske påvirkninger som holder oss alle tilbake. Likestilling mellom kjønnene har en transformativ effekt som er essensiell for et fullt fungerende fellesskap, samfunn og for økonomien. Kvinners tilgang til utdanning og helseomsorg er en fordel for deres familier og samfunn, som igjen strekker seg til kommende generasjoner. Ett ekstra år på skolen kan øke en jentes framtidige inntekt med så mye som 25 prosent.

Når kvinner deltar fullt i arbeidsstyrken skaper det muligheter og genererer vekst. Ved å lukke gapet mellom kjønnene på arbeidsmarkedet kan vi legge til tolv billioner dollar på det globale bruttonasjonalproduktet. Ved å øke mengden kvinner i offentlige institusjoner gjør vi dem mer representative, øker innovasjon, forbedrer bestemmelsesgjøring og det er en fordel for hele samfunn.

Likestilling mellom kjønnene er sentralt til 2030-agendaen for bærekraftig utvikling, den globale planen som ledere av alle land ble enige om for å møte utfordringene vi står overfor. Bærekraftsmål nummer 5 forlanger spesifikt likestilling mellom kjønnene og å bemyndige alle kvinner og jenter. Dette er sentralt for å nå alle de 17 målene.

Jeg er forpliktet til å øke kvinners deltakelse i vårt freds- og sikkerhetsarbeid. Kvinnelige forhandlere øker sjansen for bærekraftig fred og minsker sjansen for seksuell utnytting og seksuelle overgrep.

Innen FN-systemet etablerer jeg nå et klart veikart med referansepunkter for å nå likestilling mellom kjønnene i hele systemet, slik at organisasjonen faktisk representerer menneskene vi jobber for. Tidligere mål har ikke blitt møtt. Nå må vi flytte oss fra ambisjon til aksjon.

På den internasjonale kvinnedagen, la oss alle love å gjøre alt vi kan for å vinne over bevarte fordommer, støtte engasjement og aktivisme, og fremme likestilling mellom kjønnene og bemyndige kvinner.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen! Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukas viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag.