Kvinners stille motstand

Ladet og lavmælt om arabiske kvinneliv.

«Når mennene kommer hjem» handler om arabiske kvinner født til underkastelse, ydmykelse og skam, om hvordan angst og frykt overføres til nye generasjoner av evigvarende taushet omkring alt kvinnelig. Moufida Tlatlis kvinner lever i kraft av sine menn, som er hjemme en måned i året.

Nå viser hun også opposisjonen i denne modige filmen, hvor Aicha (Rabia Ben Abdallah) slåss for sin selvrespekt, en av døtrene trassig prøver å skape et eget liv, den andre er preget av en rystende hendelse i barndommen, og en liten sønn er psykisk syk.

I «Palassets stillhet» (1997) skildret Tlatli tjenestekvinner nederst på rangstigen i kongelige omgivelser på 50-tallet. Denne gangen er hun i våre dager, men forteller om sin familie med veksling mellom deres nåtid og fortid i nesten umerkelige overganger. I innledningen virker dette grepet forvirrende og gjør det vanskelig å få oversikt over persongalleriet.

Men regissøren er en poetisk filmskaper, hun beretter så stillfarende som tause kvinneliv tilsier, og har dessuten blikk for at kvinneundertrykking heller ikke gjør menn til sunne vesener. Dermed får vi plutselige rystelser i et ellers lavmælt, ladet univers.

KVINNEFELLESKAP: Kvinnene holder sammen, men knives også i Moufida Tlatlis film om arabiske kvinneliv.