«Kvitter»

Av Magnus Wilhelm Årdalen Holt.

Skaperens beskrivelse:

Serien handler om to fjækre og deres dagligliv ved kysten. Duoen består av den naive og optimistiske ungfuglen Victor og den småkriminelle og gatesmarte måka Frank.

De to fuglene beveger seg mellom to verdener; den ene er blandt de fjærkledde, og den andre er vår verden. Det er ikke lett å si om de faktisk er klar over at de er fugler.

Snakkende dyr har en lang tradisjon i tegneserier og animasjon, og jeg tror mye av humoren i denne serien ligger i at de er fugler som oppfører seg som oss. Jeg har ikke fremtidsplanene helt klare for de to fuglene.

Jeg håper på en naturlig utvikling, og serien vil fortsette i det mønsteret som man ser i mitt bidrag; føljetonger bestående av tre striper med innslag av enkeltstående episoder. Jeg planlegger at de skal flytte innendørs, og det vil nok dukke opp noen bi-karakterer etter hvert.

«Kvitter»