Kvotert kunst?

FILMPOLITIKK: Utvalget som har fått i oppdrag å utvikle en helhetlig norsk filmpolitikk tror åpenbart at det går an å kvotere seg til en kjønnsbalanse når det gjelder kunstnerisk innhold i filmer. Der de fleste vil være enige i at det går an å tvinge fram en likevekt i nøkkelposisjonene i produksjonen, mener visst utvalget at man også kan tvinge fram manuskripter der kvinnene er likt representert.

INNEN UTGANGEN av 2010 skal minst 40 prosent av nøkkelposisjonene i norsk film (manus, regi, produsent og hovedrolle) besettes av hvert kjønn, mener utvalget. I studier der den skjeve kjønnsbalansen er kartlagt - f.eks. «Tallenes tale» - definerer man nøkkelposisjonene som manusforfatter, regissør og produsent. Hovedrollene omtales ikke.

DET HAR HITTIL vært ansett som temmelig oppsiktsvekkende å skulle drive kvoteringen helt inn i manuskriptene. Forslaget betyr at manusforfatterne heretter kommer til å sitte med en liten departemental nisse på skuldra, klar med linjal til å smekke over forfatternes fingre, i selve skaperprosessen. Filmer som «Uno» eller «Sønner» ville knapt kunne påregne offentlig støtte, grunnet mangel på viktige kvinneroller. Og hva med Anja Breiens «Hustruer»-filmer? De mennene som opptrer der kan neppe sies å balansere kvinneoverskuddet på lerretet.

ELLER TROR utvalget at karakterene i filmmanuskripter bør skrives så nøytralt at rollene kan besettes av begge kjønn? At politispaneren i «Uro» like gjerne kunne vært kvinne? At fotballidiotene i «Lange flate ballær» kunne vært 50- 50 kvinner og menn? Hvem ville trodd på det?

DEN SKJEVE kjønnsbalansen i bransjen er et problem, ingen tvil om det. Medisinen kan nok være kvotering, slik man har vedtatt i Sverige. Men kvoteringen må begrenses til å gjelde arbeidsstokken i filmproduksjonen. Man kan sørge for at kvinnelige manusforfattere, regissører og produsenter får slippe til, for at de forhåpentlig dermed også kan skape kunst som føles relevant for kvinner. Men man kan ikke kjønnskvotere innholdet i kunsten, slik man må hvis man også krever lik fordeling av hovedrollene.