Kynikeren Siv Jensen

Gaza 3: Siv Jensen har vist sitt sanne ansikt. Hun viste det på NRK1 tirsdag kveld. Mens bildene av drepte og istykkerrevne barn brant seg inn på netthinnene, ga hun sin uforbeholdne støtte til bombingen av Gaza. Ikke nok med det: fullstendig følelseskald forsøkte hun å snakke bort det hele. Det vi alle så med våre egne øyne, prøvde hun å bortforklare ved å peke på at Mads Gilbert er medlem av partiet Rødt. Som om det er en tilstrekkelig grunn til å fortrenge virkeligheten! Og som om det er Gilbert som er ansvarlig for den informasjons-nøkkelrollen han har havnet i.

De fleste har oppfattet at legene Mads Gilbert og Erik Fosse har vært i Gaza for å berge liv. Men siden Israel – sin vane tro – har stengt Gaza for den frie pressen, for at ingen skal kunne dokumentere nedslaktingene, er to norske kirurger blitt blant de få informasjonskildene som er igjen i dette helvetet. De har ikke gjort annet enn å fortelle om det de ser. I denne situasjonen er det Siv Jensens viktigste anliggende å kritisere NRK for at de oppsøker de eneste sannhetsvitnene som er igjen i Gaza!

Hva er dette? Det er ikke noe annet enn ren kynisme! Kynikere er mennesker som er i stand til å bagatellisere og fortrenge virkeligheten ved å underordne den et ideologisk og politisk anliggende. Kynikere er farlige mennesker, særlig hvis de kommer i maktposisjoner. Siv Jensen har nå vist at hun er et kynisk menneske. Det er derfor særdeles viktig å holde henne lengst unna politisk makt. Det kan vi alle sørge for ved høstens valg.