Kynisk og fordømmende

Jeg måtte omtrent bæres frem og tilbake til toalettet i nesten to år. Olsen fremstiller dette som at jeg er bortskjemt.

SVARER PÅ KRITIKKEN: Mitt hovedbudskap er mine egne erfaringer, skriver «HelseHilde». Faksimile Dagbladet 8. desember
SVARER PÅ KRITIKKEN: Mitt hovedbudskap er mine egne erfaringer, skriver «HelseHilde». Faksimile Dagbladet 8. desemberVis mer

HELSE: Onsdag 8. desember trykket Dagbladet en kronikk om «selvutvika damer», et subjektivt innlegg skrevet av Tonje Olsen. Teksten hadde mange morsomme vinklinger, og bar tydelig preg av skribentens egen livserfaring. Det er å forvente når man skal være kritisk til temaer som handler om mennesker og livet. Man blir veldig lett farget av egen historie.

MIN HISTORIE har hun plukket opp i biter fra Trine Grungs blogg, der jeg går under navnet «HelseHilde». Jeg gjesteblogger om min personlige helsereise, og retter et kritisk lys mot legestanden og dens autoritære rolle. Hovedbudskapet er imidlertid mine erfaringer.

Å FREMSTÅ så kynisk, fordømmende og overfladisk som Tonje gjør i kronikken, viser meg at hun strever, og det synes jeg er leit å se. Å ha behov for å harselere med syke mennesker, og vise så tydelig misunnelse, skriker for meg høyere enn innholdet i kronikken. Ordene forsvinner liksom bak et annet budskap.

Jeg måtte omtrent bæres frem og tilbake til toalettet i nesten to år. Jeg hadde et hjerte som ikke slo i takt, og var sikker på jeg skulle dø hver kveld. Olsen fremstiller dette som at jeg er bortskjemt. Mine barn har en helt annen opplevelse av å ha en alvorlig syk mor. Min RA-diagnose var svært alvorlig, og medisinene tok nesten livet av meg.

TONJE, og mange med henne, har hengt seg opp i min uttalelse: «Kronisk sykdom er en illusjon, en merkevare produsert av dem som selger medisinen som holder deg avhengig av mer medisin».

Jeg har tidligere på bloggen utdypet hva som ligger i en slik uttalelse, og gjentar meg selv her: Jeg mener at det å bruke ordet «kronisk» slik det blir brukt i dag, er feil og direkte frekt. Kronisk betyr vedvarende, og de aller fleste av de sykdommene som blir stemplet kroniske, trenger etter min mening ikke å være det. I og med at legestanden ikke kan løse disse samlingene av symptomer (det er dét en diagnose er, hverken mer eller mindre), så kaller de det kronisk.

DE GIR PASIENTEN klar beskjed om at de skal være syke hele livet. De skal komme tilbake for å hente mer piller, men de vil aldri bli friske. Dette er hva jeg mener er illusjonen.

At mennesker er syke, er ikke illusjonen, og det er her mange misforstår meg. Jeg beklager at jeg ikke utrykte med klarere da jeg skrev min historie, men hvem skulle tro det var en slik setning som ville stå ut, når det var min egen lidelse teksten handlet om.

Å ta tilbake sin egen kraft, er det jeg formidler. Stå i deg selv. Ta egne valg for deg selv og din familie basert på tilegnet kunnskap. Bli engasjert i eget liv og helse. Debatten og reisen vil fortsette på trinegrung.no, selv om frykten viser seg blant skeptikerne. Med det så mener jeg at det i menneskets natur å frykte forandring. Det skaper uro og motstand.

TIL ALLE fantastiske flotte selvutviklende damer, Trine og meg selv inkludert: Stå på videre, syng høyt, stå i egen kraft, og nyt livet hver eneste dag!

INNLEGGSFORFATTEREN: Mitt hovedbudskap er mine egne erfaringer, skriver Hilde Larsen.
INNLEGGSFORFATTEREN: Mitt hovedbudskap er mine egne erfaringer, skriver Hilde Larsen. Vis mer