BØR FØLGES OPP:  ZERO håper Borge og UiS tar egne forskningsutsagn på alvor, skriver Holm. Foto: Charles Bittinger / AP / NTB Scanpix
BØR FØLGES OPP: ZERO håper Borge og UiS tar egne forskningsutsagn på alvor, skriver Holm. Foto: Charles Bittinger / AP / NTB ScanpixVis mer

La Borge bevise klimahypotesen sin

UiS bør gi Borge muligheten til å utarbeide sin vitenskapelige hypotese om at klimaendringene ikke er menneskeskapte.

Meninger

Hans Borge har flere ganger fremmet hypoteser om at klimaendringene ikke er menneskeskapte, senest her i avisen 18.november. Som instituttleder ved Institutt for petroleumsforskning (IPT) ved Universitetet i Stavanger (UiS), legger vi til grunn at han og UiS ønsker å fremstå som seriøse.

UiS bør derfor gi Borge muligheten til å utarbeide sin vitenskapelige hypotese om at klimaendringene ikke er menneskeskapte. Denne bør så på vanlig vis testes og vurderes av fagfeller, og publiseres i et vitenskapelig tidsskrift.

Hvis han kommer opp med en troverdig hypotese om at klimaendringene ikke er menneskeskapte, skulle ikke finansieringen av forskningen by på problemer. Flere internasjonale oljeselskaper ville bidratt med forskningsmidler.

Når ingen selskaper har gjort dette hittil, er grunnen at de forholder seg seriøst til forskning, og ingen har til nå kommet med en mothypotese som er verdt å bruke penger på. Men her har Borge og UiS muligheten til å komme på verdenskartet. Det ville være på linje med at noen kommer opp med en troverdig hypotese om at røyking ikke er kreftfremkallende. Hvis Borge klarer det, har vi løst klimaproblemet! Hvis ikke, har vi fortsatt en jobb å gjøre med omstilling og grønt skifte.

ZERO håper Borge og UiS tar egne forskningsutsagn på alvor. Borge bør komme opp med en gjennomarbeidet hypotese om at klimaendringene ikke er menneskeskapte. Hvis dette ikke lar seg gjøre, bør han sette seg inn i forskningslitteraturen som belegger menneskeskapte klimaendringer.

Som forsker tar han selvfølgelig andres forskning seriøst inntil han selv kan bevise det motsatte.