La de unge prøve seg

Kjetil Bang-Hansens beskjed om at han ikke tar en ny sjefsperiode ved Oslo Nye Teater, bør åpne opp for noen nye tanker om dette teatrets videre drift og framtid.

Tida bør være inne for at teatrets eier, Oslo kommune, nå i forbindelse med den kommende sjefsutlysingen på nyåret, kommer med klare og forpliktende utsagn.

  • Det er kommet noen signaler, blant dem økonomiske, fra den nye kulturbyråden, Trine Skei Grande, som virker positive i utgangspunktet. Spørsmålet er om de bare er snakk, eller har realitetsinnhold i seg. Kulturbyråden berømmer, med rette, Bang-Hansen for hans satsning på et storbyteater med hurtige omdreininger, ny dramatikk, urban og ung profil. Denne profilen bør nok også Bang-Hansens etterfølger ta tak i og videreutvikle.
  • Men tør kommunen gjennom styret også gå inn og forandre Oslo Nyes driftsmodell? Ta nødvendige organisatoriske grep og for eksempel la den nye sjefen få frie hender til å sette sammen sitt helt egne ensemble?
  • Kanskje er det heller ikke viljen det står på, men frykten for at det nye kan ende i knall og fall. Norske teatre har harde egeninntektskrav. De oppmuntrer ikke til det nye og dristige, men først og fremst til det som er «safe» - i den grad noe er det i teaterbransjen.
  • Styreleder Jan Grund er nødt til å ha en ny teatersjef på plass litt før Kjetil Bang-Hansen går den 31. desember 2001, det vil si neste høst. Det betyr at stillingen vil bli utlyst kanskje allerede i januar/februar, og at en ny sjef bør være klar i styremøte før sommeren.
  • Det er flere navn som peker seg ut. Den heteste kandidaten er trolig regissøren Per-Olav Sørensen (37), som har stått for to av Oslo Nyes publikumssuksesser den seinere tid, «Tater» og «Dracula». Sørensen var dessuten sentral i høstens ensembledebatt, har mange ideer om teaterdrift og er et spennende navn. To ringrever bør også være interessante for styret: «Cabaret»-instruktøren Svein Sturla Hungnes (54) og den like erfarne Carl-Jørgen Kiønig (51). Begge to har vært inne i bildet ved tidligere sjefsansettelser i norsk teater.
  • Men selv om tida er knapp, bør eiere, styre og ansatte ta noen runder på hvordan Oslo Nye skal organiseres og hva teatret skal være, og hva som skal til for å oppfylle målene. Det vil gi teatret et bedre grunnlag, og formodentlig sikre Oslo-publikummet et levende og spennende teater i tida framover.