Debatt: Digitale legetjenester

La fastlegen sykmelde på video!

Å kunne sykmelde på video vil la fastlegene selv unngå dobbeltarbeid og spare tid, og avlaste pasientene fra reisetid og påkjenninger.

Foto: Shutterstock / NTB Scanpix
Foto: Shutterstock / NTB ScanpixVis mer
Meninger

I Norge skal alle som vil det få møte fastlegen sin digitalt, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie. Da må fastlegene kunne løse flere problemstillinger for pasienten i selve konsultasjonen og selv vurdere om de vil sykmelde via video.

Granavolden-plattformen slår fast at alle norske fastleger skal tilby e-konsultasjoner innen 2021. For det meste handler samtalen om digitalisering av fastlegen likevel om hvorvidt det skal skje i det hele tatt. Det er på tide å snakke om hva e-konsultasjoner kan brukes til, ikke om de skal brukes.

E-konsultasjon er et samlebegrep for to typer konsultasjon: Tekstbasert og videokonsultasjon. Når e-konsultasjoner diskuteres opptrer de ofte under ett. Regelverket behandler dem også likt. Det er regulert hvilke takster som kan brukes i kombinasjon med takst for e-konsultasjon, og når sykmelding kan utstedes. Dagens regelverk skiller ikke mellom førstegangs- og oppfølgende sykmelding.

Syke mennesker trenger ofte sykmelding. Da er det stor forskjell på skriftlig konsultasjon og videokonsultasjon. Sykmeldinger bør nok ikke utstedes på bakgrunn av en chat eller e-post hvor lege og pasient ikke har møtt hverandre. Legen kan ikke enkelt fastslå verken tilstand eller identitet på pasienten. En videokonsultasjon kan derimot brukes til å sykmelde, i det minste ved forlengelse av etablert sykmelding. Lite forskning på tekst og video i primærhelsetjenesten er tilgjengelig, men psykologer har lenge brukt begge deler, og kan vise til robust forskning: Video i sanntid virker i en tillitsbasert relasjon.

Vi i Confrere utførte nylig en representativ undersøkelse med 100 norske fastleger om deres holdninger til videokonsultasjoner. De fleste respondentene tilbyr ikke video i dag, men mange har planer om å begynne med det.

Fra en liste av ulikt konsultasjonsinnhold valgte både leger med og uten erfaring med video «oppfølging av sykmeldte» som det best egnede. 70 prosent av respondentene uten erfaring med video mente at videokonsultasjoner var godt egnet, mens hele 87 prosent av respondentene med erfaring mente det samme.

Myndighetene frykter det skal bli «for lett» å sykmelde seg. Overforbruk av helsetjenester og misbruk av rett til sykepenger er ofte en bekymring ved digitale legetjenester. Det er ikke uten grunn: De eneste som i noen skala har brukt video som sykmeldingsgrunnlag er heldigitale «engangsleger» som ikke har mulighet til å ta pasienten inn til undersøkelse eller garantere at pasienten møter samme lege flere ganger. Det ble stanset av Nav.

Fastlegene, derimot, kan vurdere på et helt annet grunnlag. Fastleger som tilbyr video bruker det med pasienter de kjenner fra før og vurderer om det er nødvendig å hente pasienten inn til fysisk undersøkelse, prøver og liknende etter en videokonsultasjon. Slik sikres god medisinsk forsvarlighet. Undersøkelsen og samtalen vil alltid være kjernen i fastlegepraksis.

Arbeids- og velferdsdirektoratet og Helsedirektoratet er i gang med å utrede om sykmelding kan skrives ut på bakgrunn av e-konsultasjon.

Vi håper de skiller mellom konsultasjoner via video og tekst. Det er også nødvendig at de skiller mellom aktører som har og ikke har mulighet til å følge opp med fysisk undersøkelse. Dette vil gi pasienten god og forsvarlig helsehjelp og samtidig sikre mot overforbruk av sykmeldinger.

Omlag halvparten av fastlegene i undersøkelsen som ikke allerede tilbyr det, ønsker å starte med videokonsultasjon. Å kunne sykmelde på video vil la fastlegene selv unngå dobbeltarbeid og spare tid, og avlaste pasientene fra reisetid og påkjenninger. Det vil også sikre at flere fastleger tar digitale verktøy i bruk, slik regjeringen ønsker.

For ordens skyld: Confrere lager en videoløsning tilpasset helsepersonell og andre profesjonelle med behov for å ha sikre videosamtaler med sine kunder, og har både fastleger og private aktører som kunder.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.