La folk stemme!

EU-TRAKTATEN: Heming Olaussen, leder av Nei til EU, etterlyser Europabevegelsens syn på folkeavstemninger om EUs nye traktat. Vi ser gjerne at alle land avholder folkeavsteminger om hvorvidt de skal slutte seg til traktaten. Den neste folkeavstemningen her i Norge vil jo spørre folk om det er EØS-avtalen eller Reformtraktaten som skal danne rammene for vårt forhold til resten av Europa, og Ja-sidens jobb blir mye enklere om vi kan vise til at andre europeere allerede har sagt et klart og tydelig ja til traktaten. Med den nye traktaten vil små land som Norge ha så stor innflytelse at det egentlig er vanskelig å forsvare: En nordmann vil ha langt mer å si enn en tysker fordi små land får mye større stemmevekt enn folketallet tilsier. Norden har langt flere stemmer enn Tyskland, til tross for at det ikke bor like mange her nord. Det er selvfølgelig et stykke fra det demokratiske prinsippet «en mann – en stemme», så Olaussen må gjerne kreve ytterligere svekking av Norges innflytelse slik at det demokratiske underskuddet blir borte. Det er jo det som står igjen av underskuddet, etter at Parlamentet nå blir involvert i nær sagt alle områder, Rådet (medlemslandenes statsråder) må treffe sine beslutninger i åpenhet, og de nasjonale parlamentene blir mer involvert i beslutningene.

Olaussen mener det kan «oppfattes som knebling» at Sarkozy «fikk inn i sitt valgprogram at det ikke skal være noen ny folkeavstemning i Frankrike». Da jeg bodde i Frankrike var det mange som mente at det å ta stilling til denne traktaten var nettopp blant de ting politikerne var valgt for å gjøre. Skulle Sarkozy ønske å ta mer hensyn til den norske Europabeveglsen enn til sitt eget valgprogram, loser han likevel traktaten gjennom en folkeavstemning. Selv ville jeg ha stemt mot den opprinnelige traktaten. («Merkel må stoppes», i Dagbladet 2.1.06) Grunnloven var for lang og detaljert, og blandet sammen rammene for politikken med tidligere politiske veivalg ved å «grunnlovsfeste» alle de tidligere traktatene. Begge deler er nå rettet opp. Når EU i tillegg toner ned den frie konkurransen som var viktig etter annen verdenskrig og tar inn blant annet miljø og bærekraftig utvikling som en prioritet, er traktaten så mye bedre at jeg gladelig ville ha stemt for den.

Jeg kan ikke det. Nordmenn har ikke stemmerett i Europa. Kanskje Olaussen og Nei til EU skulle gå i bresjen for at vi skal gjennomføre den samme folkeavstemningen han mener det er så viktig at alle andre europeiske land gjennomfører?