La gravide avgjøre

For noen barn er det livsfarlig å la «naturen gå sin gang».

TIDLIGERE FØDETILBUD: Gravide opplever at det gambles med barns liv, skriver Trine Giving Kalstad.

Illustrasjonsfoto: Roadhunter/Flickr/Creative Commons
TIDLIGERE FØDETILBUD: Gravide opplever at det gambles med barns liv, skriver Trine Giving Kalstad. Illustrasjonsfoto: Roadhunter/Flickr/Creative CommonsVis mer

GRAVID PÅ OVERTID: Debatten om overtidighet og igangsetting av fødsler har pågått lenge. Fagmiljøer står sterkt mot hverandre. Eksperter strides om når gravide bør få tilbud om å igangsette fødselen. Ved noen sykehus må gravide vente i opptil tre uker over termindato før igangsettelse, andre gir tilbud om vurdering og igangsettelse allerede en uke etter termin.

Landsforeningen uventet barnedød (LUB) jobber for at dødfødsler skal forebygges så godt som mulig. Fordi risikoen for dødfødsler øker forholdsvis mye allerede en til to uker over termin, er det svært urovekkende at geografisk tilhørighet avgjør hvilket tilbud du får. Fredrik Frøen skriver i sitt innlegg i Dagbladet 9. mars at gjennomsnittlig dør årlig «11 babyer man trodde var friske nok til å gå overtid». For noen barn er det livsfarlig å la «naturen gå sin gang».

Ny internasjonal forskning har vist at flere liv kan bli reddet ved at kvinner undersøkes og tilbys induksjon en uke etter termin. Når slik forebygging ikke implementeres i norske retningslinjer, opplever gravide at det gambles med barns liv. Foreldre som selv har mistet barn spør om deres barn kunne ha blitt reddet dersom fødselen var blitt igangsatt. Dagens gravide vet at muligheten er til stede. De vet også at norske helsemyndigheter ikke har tatt grep slik land som Storbritannia, USA, Tyskland og andre har gjort.

Fire norske sykehus har endret sine retningslinjer tilsvarende internasjonale standarder. De tør ikke vente. Andre sykehus er i bevegelse. Dødstallene ville antakelig vært høyere om alle sykehus fulgte gjeldende retningslinjer der første overtidsvurdering skjer to uker etter termin. En liten endring er imidlertid å spore. Norsk gynekologforenings Veileder i fødselshjelp 2008 åpnet høsten 2010 opp for at gravide bør få noe tidligere overtidsvurdering. Men sykehusene kan velge å gjøre alt som før.

LUB synes det er skuffende at helsemyndighetene ikke lar ny forskningskunnskap få konsekvenser for norsk fødselsomsorg. Helsedirektoratet varslet i fjor nye retningslinjer, men hvor blir de av? Kunnskapssenteret mener den internasjonale oppsummeringen er god nok, også for Norge. LUB tror på forebygging og den gravides medbestemmelse i om fødselen skal igangsettes før risikoen øker, altså en uke etter termin. Gravide skal kunne føle seg trygge, at noen barn dør unødvendig er en for dyr pris å betale. At barns trygghet avhenger av stedet du bor viser at dagens retningslinjer for overtidighet ikke er gode nok.

Hvor lenge tør myndighetene å vente før de tar grep?