- HVEM BESTEMMER? Er virkelig det å drøfte i en stortingsmelding hvilke oppgaver NRK skal ha i framtida i en medieverden i rask endring en inngripen i kringkastingssjefens redaktøransvar? Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen synes å mene det, mens hans generalforsamling, kulturminister Thorhild Widvey, er uenig. Foto: Bjørn Langsem / DAGBLADET.
- HVEM BESTEMMER? Er virkelig det å drøfte i en stortingsmelding hvilke oppgaver NRK skal ha i framtida i en medieverden i rask endring en inngripen i kringkastingssjefens redaktøransvar? Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen synes å mene det, mens hans generalforsamling, kulturminister Thorhild Widvey, er uenig. Foto: Bjørn Langsem / DAGBLADET.Vis mer

La oss diskutere været

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen er svært uenig med Amedia-direktør Thor Gjermund Eriksen om værsatsingen yr.no

Leder

Yr.no er NRKs og Meteorologisk institutts utmerkede værtjeneste på nett. Tjenesten er også en utmerket illustrasjon av problemene vi har og vil få i framtidas medievirkelighet.

Under et besøk i Storbritannia åpnet kulturminister Thorhild Widvey for en diskusjon om værtjenesten Yr.no var noe NRK egentlig burde drive med. Foranledningen er at Kulturdepartementet skal utrede NRKs framtidige rolle og finansiering i en Stortingsmelding. «Jeg stiller også spørsmålstegn ved ... eller la meg si det sånn, jeg er vel ikke helt sikker på om yr.no nødvendigvis er en veldig viktig aktivitet for en kringkasting», sa Widvey til Aftenposten. Spørsmålet ønsker hun skal diskuteres videre i en Stortingsmelding om NRK.

Det synes ikke kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen. Han opplever det som at kulturministeren med dette blander seg inn i NRKs redaksjonelle innhold. «Jeg er overrasket over hennes uttalelser. Yr.no ble tidlig godkjent som en viktig del av allmennkringkastingsoppdraget, og værmelding har vært vårt oppdrag siden tidenes morgen. Da må jeg som sjefredaktør kunne avgjøre hvordan vi utfører den oppgaven» sier Eriksen til nrk.no og fortsetter:
 «Jeg har stor forståelse for at hun ønsker en stortingsmelding om NRK. Men jeg regner da med at NRKs eksisterende tilbud blir holdt utenfor.»

Det spørs om han uten videre kan regne med det. For skal man ta kringkastingssjefen på ordet, bør stortingsmeldinga bare diskutere hvorvidt NRK skal fortsette som før - eller utvide virksomheten.

Her kan kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen med hell lytte til andre som har engasjert seg i spørsmålet tidligere. Som for eksempel Amedia-direktør Thor Gjermund Eriksen.

Ifølge denne Thor Gjermund Eriksen var NRKs samarbeid med Meteorologisk institutt og værtjenesten yr.no svært problematisk. «Det er grunn til å advare mot konsekvensene av at en virksomhet som er helfinansiert gjennom offentlige bevilgninger bidrar til å utvikle NRK som forretningsbærer» sa han ifølge Dagsavisen i februar 2010.

I en høringsuttalelse til forrige medieutredning utrykte konsernsjef Eriksen også bekymring for «monopolisering av samfunnsinformasjon som er en del av infrastrukturen i samfunnet - eks Meteorologisk institutt». Altså yr.no. Når man møter seg selv så godt væpnet i døren bør man stoppe litt opp. Kanskje det er på tide å ta et møte med seg selv.

Den gang gjorde det lite inntrykk på ham at værmelding har vært NRKs oppdrag «siden tidenes morgen». Da så han problemer på nye plattformer han ikke lenger ser. Det er et utmerket eksempel på at hva man mener, kommer an på hvor man sitter. Men det illustrerer igjen et svært viktig poeng i debatten: Medieverden ser fullstendig annerledes ut sett fra innenfor Marienlysts mektige vegger, enn sett utenfra. For NRK kan det være lett å glemme, men det finnes minst fem milliarder gode grunner til at det er slik.

NRK er et fremragende mediehus. og yr.no er strålende værtjeneste. Mediehuset leverer nyheter og innhold av høy kvalitet på alle plattformer, og er ved lov så godt som alle nordmenns førstemedium: Vi må jo betale kringkastingslisensen.

Utfordringen er at NRK også er en gjøkunge som kan ende opp med, nærmest i vanvare, å dytte de øvrige fugleungene ut av redet. For hvordan skal nyhetsmedier som må leve av betaling konkurrere med en fullassortert gratisleverandør med staten i ryggen?

Den historiske begrunnelsen for NRK var rent praktisk at analog kringkasting hadde begrenset kapasitet. Etter to digitale tiår har den siste rest av den innvendingen forsvunnet med Internett og bredbånd. Nå skal NRK kompensere for markedssvikt. Argumentasjon er da at kommersielle aktører ikke kan eller vil levere et bredt og godt nok kultur-, informasjons- og nyhetstilbud til alle i landet. Dessuten trenger vi en allmennkringkaster, et felles offentlig rom. Det første er et argument for et spisset NRK. Det siste er et argument for et stort og vidtfavnende NRK. Det finnes gode og gyldige argumenter for begge.

Problemet er at med nye medier er konkurranseflaten mot andre medier blitt stadig større. Og frontlinjen går tvers gjennom Internett, der NRK ikke bare konkurrerer med kommersielle tv og radiokanaler, men også med de tradisjonelle nyhetsmediene, avisene. I den kampen hjelper det å ha gode værmeldinger. Da hjelper det å ha Meteorologisk institutt i ryggen.

For yr.no er ikke bare en værmeldingstjeneste. Det er også en sluse som kan guide brukere inn på nrk.nos nettsider og tilbud. Som NRKs Jon Gelius, den gang nyhetsredaktør, sa det til Kampanje i 2009: -Ambisjonen vår er klart å bli blant de tre ledende nettsteder i Norge. Vi har fått særdeles god drahjelp av yr.no.

Når diskusjonen om yr.no flammer opp oppstår nok et problem. Hvordan skal NRK dekke en debatt om sin egen makt og sine egne rammebetingelser? På torsdag dekket NRK spørretimen i Stortinget, der kulturminister Thorhild Widvey skulle svare for seg. NRK åpnet med å fortelle at Widvey møtte mye motstand og måtte tåle flere kritiske spørsmål fra opposisjonen om sitt syn. Tv-innslaget ga så plass til Bård Vegar Solhjell, som slo fast at yr.no var «en massiv suksess» og at 99 prosent nettbrukere anvender tjenesten. Ifølge nrk.no fortsatte så Audun Lysbakken «å bore» i spørsmålet om yr.no: Utspillet bar mer preg av regjeringens behov for å vurdere kommers og konkurranse på alle områder, enn noen som helst form for faglig begrunnelse. Heidi Haukeland Liadal (Ap) spurte statsråden om hun så at de signalene hun sendte ut, skapte et inntrykk av detaljstyring og mindre frihet (for NRK). Neste mann ut var Trygve Slagsvold Vedum; «Syns Kulturdepartement at det er et problem at NRK driver med Yr? Hvorfor reiste kulturministeren i det hele tatt debatten om nrk.no?» Først da slapp kulturministeren til med at det måtte det være lov å varsle at man vil vurdere noe i en stortingsmelding. NRKs voiceover introduserer Widveys siste setning med at kulturministeren lovet lite, men en ting var klart: «Jeg vokter meg vel for å blande meg inn i det redaksjonelle ansvaret NRK og kringkastingssjefen faktisk har.»

Det var en uvanlig grundig dekning av et spørsmål i en spørretime. Opposisjonen slapp til med fem klipp og fire talere med særdeles NRK-positive ytringer før kulturministeren slapp til med sitt syn på at dette burde da kunne drøftes. Inntrykket var av et stormløp mot kulturministeren, med mye ros og sluttede rekker rundt allmennkringkasteren.

Slik kom NRK i sum meget godt ut av NRKs dekning av NRK-saken. Problemet er at NRK også i høyeste grad er part i saken. Nyhetene ble ellers avrundet med litt redaksjonell reklame for en annen av NRKs kritiserte nye satsinger: NRK ytring.

I omdømmevurderinger kommer NRK også svært godt ut. Folk har stor tillit til NRK. Men NRK har også stort rom for egenreklame, egenprofilering og krysspromotering av seg selv på sine egne tv-kanaler.

Med unntak av sponsorplakatene slipper de jo å ha andre reklameinnslag, de har god plass. Slik har NRK en unik plattform.

De kommer rett inn i folks stuer for å vedlikeholde og bygge opp sitt eget omdømme.

NRK er dyktige på nyheter, de er dyktige på debatt og politikk - og de er dyktige på omdømmebygging. Men det er lett å la seg rive med, så de bør være ekstra forsiktige når de dekker seg selv. Kanskje særlig om de synes de kjenner saken og argumentene godt.