La oss sammen gjøre mer for byens utstøtte og fattige

Både Venstres Espen Ophaug og undertegnede har en stor jobb å gjøre.

Meninger

Venstres Espen Ophaug er i Dagbladet tirsdag 30 juni, overrasket over at byrådet får kritikk for sin behandling av tiggere og bostedsløse.

SV ser at Venstre i flere debatter stiller opp for byens fattige, og Venstre bidro også til at vi i Oslo ikke har et tiggerforbud i dag. Det er bra. Samtidig mener jeg at byrådet kunne bidratt mye mer til å gjøre situasjonen for byens mest utsatte bedre.

Dagens byråd bruker årlig flere millioner kroner for å jage tiggere og bostedsløse rundt i byen, samtidig som byrådet ikke vil gi penger til flere enkle overnattingsplasser i regi av Kirkens bymisjon og Frelsesarmeen.

For kort tid siden observerte jeg Ruskens og politiets fjerning av en teltleir med folk som trolig hadde Rom-bakgrunn, som gjorde sterkt inntrykk. Dette var mennesker som ble nektet adgang på Oslos campingplasser, det var ikke plass på noen akutt overnattingssteder, og kommunen kunne ikke henvise til noe alternativ.

Disse menneskene ble jaget fra natt til natt rundt om i byen. Det mener jeg er en uverdig situasjon. Selvsagt skal vi ikke akseptere at folk bidrar til utrygghet og forsøpling, men samtidig må vi sikre et minimum av humanitær hjelp til personer som er i en ekstremt vanskelig situasjon.

Jeg ser fram til dialog både med Venstre og med de andre partiene i bystyret om å finne bedre løsninger for mennesker i nød, slik at grunnleggende humanitære behov dekkes. Hvordan kommunen behandler nødstilte, er holdningsskapende og avgjørende for om det skapes fordommer og mistillit. Her har både Venstres Ophaug og undertegnede en stor jobb å gjøre.