ENIGHET: Oslo og Akershus ble enige om Oslopakke 3. Bildet: Byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg (MDG), vegdirektør og forhandlingsleder Terje Moe Gustavsen og fylkesordfører i Akershus Anette Solli (H).
ENIGHET: Oslo og Akershus ble enige om Oslopakke 3. Bildet: Byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg (MDG), vegdirektør og forhandlingsleder Terje Moe Gustavsen og fylkesordfører i Akershus Anette Solli (H).Vis mer

La rushtidsavgiften virke

Vegvesenet er nødt til å merke seg bestillingen fra Oslo og Akershus.

Meninger

Mandag la representantene fra Oslo-byrådet og Akershus fylkeskommune fram revidert avtale om Oslopakke 3. Det var først og fremst en betydelig seier for regionen.

Oslopakke 3 er en avtale om vei- og kollektivutbygging i Oslo og Akershus, med en prislapp på omtrent 100 milliarder kroner. Det blir det først og fremst mye kollektivtrafikk for. Fornebubanen, sentrumstunnel, Romerikebanen og nytt signalanlegg, er etterlengtede tilskudd til kollektivtilbudet.

Uenigheten har i første rekke stått om byggingen av en ny E18 Vestkorridoren, til den nette sum av nær 40 milliarder kroner. Foruten å være fryktelig dyrt, har Oslo-byrådet vært redd for at en slik utbygging vil øke trafikken inn til Oslo og dermed forurensningen, i strid med både lokale hensyn og klimaforpliktelsene. Miljøpartiet De Grønne gikk så langt som å stille et ultimatum om at de ville felle ethvert byråd som bidro til kapasitetsøkning på E18.

Asker, med Høyres Anette Solli i spissen, har imidlertid stått hardt på at en ny E18 er nødvendig for å få mer flyt i trafikken og for å forhindre lokal forurensing. Partene så ut til å være milevis unna hverandre. Nå har vi likevel fått en avtale begge parter kan leve med, for nå. Det er bra.

Første bit av utbyggingen utgjør et kompromiss, hvor 3 km av totalt 4,5 motorvei utsettes til neste runde. For å forhindre økt veitrafikk har Oslo-byrådet fått gjennomslag for en økning i bompengene, samt en moderat rushtidsavgift. Det er det grunn til å feire.

Fagmiljøene er enige om at rushtidsavgift er det beste virkemidlet for å redusere kø og bedre trafikkflyt. Likevel har det sittet langt inne hos Høyre å gjennomføre noe som ville øke bompengene. Det er gledelig at de er blitt presset med på en slik løsning.

En annen bit av kompromisset er å la også elbiler betale bompenger. Det kan framstå som et tap for miljøet, men er det ikke. Også elbiler bidrar til luftforurensing og skaper køer. At elbileierne både betaler sin andel, samt gis en grunn til å la bilen stå hjemme, er bra.

De vanskeligste beslutningene er imidlertid spart til seinere. En viktig seier for Oslo-byrådet var likevel anmodningen til Vegvesenet om å utrede billigere alternativer, som sikrer at veikapasiteten ikke øker. Vegvesenet har hittil vært lite villig til å komme med alternativer. De bør merke seg bestillingen.

Akershus og Høyre står fortsatt knallhardt på at E18 skal bygges ut som planlagt. Det vil vi advare mot. En smidigere E18, koblet med en eventuell justering av rushtidsavgiften vil nå målet, på billigere og bedre vis.