La Viggo Johansen bli

REDAKSJON EN: I Dagbladet, på selveste julaften, går journalist Øystein Lie inn for at Viggo Johansen som leder programmet RedaksjonEN, bør gå av skjermen. Hans hovedinnvending mot programlederen er at han lager for lite kritisk debatt og for mye koseprat. Nå er ikke programmet definert som et ensidig debattprogram, men som «et nyhetsmagasin med reportasjer og studiogjester«. Sendingen består som regel av samtaler og debatter med personer som er nyhetsaktuelle. Noen ganger varierer Johansen sendingene med intervjuer av enkeltpersoner. Senest var gjesten Ari Behn.

STØRSTEDELEN av Lies kritiske artikkel handlet om dette intervjuet. Det fortalte ikke noe som helst nytt om Behn, var nærmest en koseprat, og endte i dette tilfellet som «en kamuflert boklansering«. Langt på vei kan jeg si meg enig med Lie i at vi ikke fikk vite noe nytt om Behn. Jeg synes heller ikke at Redaksjon En bør bruke intervjuer med enkeltpersoner som variasjon. Programmet bør holde seg til hovedformen: Nyheter med aktuelle saker, personer og debatter. Men i den formen det har og presenteres er jeg helt uenig med Øystein Lie. For meg er RedaksjonEN et meget godt program. Et av NRKs beste! Viggo Johansen imponerer meg særlig med sin store evne til allsidighet og til å sette seg inn i de høyst varierte temaer og aktuelle saker han tar opp. Han styrer også debattene med sikker hånd. Noen ganger kunne han kanskje være litt myndigere og avbryte de mest snakke-drevne. Men ellers gir sendingene meg stort utbytte og mulighet til å danne meg noen meninger. Dessuten godtar jeg at Viggo Johansen er mer solbrun enn de fleste på skjermen.