Lærer-ja omsider

Ingress

Meninger

Ikke uventet endte den siste uravstemningen med et overveldende flertall ja-stemmer. 79 prosent stemte for, 21 prosent nei. Nesten fire av fem svarte altså ja. Omtrent halvparten av medlemmene i Utdanningsforbundet og Skolenes Landsforbund deltok i avstemningen.

Gitt den langvarige streiken og den engasjerte debatten omkring den, er det ikke merkelig at det fortsatt er relativt mange som er negative til den nye avtalen som ble inngått forrige mandag.

Spørsmålet er likevel om ikke også de som stemte nei nå sukker lettet over resultatet. Det innebærer at streiken ikke må gjenopptas. De kan la streike-t-skjortene ligge i vaskekurven. Oppgjøret er endelig. Avtalen er signert av alle parter og velsignet av medlemmene. Demokratiet har fungert. Roen kan nå senke seg i skolen. Det ser både lærere og rektorer fram til.

Men misnøyen med arbeidsforholdene som kom til uttrykk gjennom den første uravstemningen, og som utløste streik, er ikke fjernet med et pennestrøk. Deltakerprosenten var lavere denne gang enn i juni. Mange er trolig preget av en viss kamptretthet. Det er en påkjenning å streike. Man går inn i en rolle som kan føles ubekvem. Det er ikke dette man har utdannet seg for. Det er ikke dette yrkesstoltheten, kallet og profesjonstilhørigheten handler om. Men, som det er sagt mange ganger: nok var nok. Det ga et stort flertall av norske lærere uttrykk for. Og det er et signal som arbeidsgivere i kommunene og i regjeringen må forholde seg til - nå og ved neste korsvei.

Samme dag som fristen for å avgi stemme gikk ut, kom rapporten fra OECD, «Education at a Glance». Den viser at det er større forskjell på lærernes lønn og andre høyt utdannedes lønn i Norge enn i flertallet av OECD-landene. Norske ungdomsskolelærere tjener eksempelvis 71 prosent av lønna til sammenliknbare grupper i Norge mens gjennomsnittet i OECD er 88 prosent. En tilsvarende forskjell er det på norske og utenlandske førskolelæreres lønninger. I rapporten kommer det også fram at norske lærere ligger på bunn i Norden. Slike tall øker nok forargelsen blant lærerne. Gjennomsnittstallene vil utvilsomt bli brukt i forberedelsene til framtidige lønnsoppgjør.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.