Praktisk utdanning: En god lærer må ha en sunn veksling mellom praksis og teoretisk opplæring, skriver forfatteren.
Praktisk utdanning: En god lærer må ha en sunn veksling mellom praksis og teoretisk opplæring, skriver forfatteren.Vis mer

Lærerutdanning på tre år!

En nyutdannet lærer vil etter fem års studier oppleve skolehverdagen fremmed.

Meninger

Nå tenker jeg spesielt på skolens barnetrinn som er grunnleggende for videre skolegang: Jeg tror det er et feilgrep å gjøre lærerutdannelsen femårig slik regjeringen foreslår. Som lærer og rektor i 36 år, hovedsakelig knyttet til barnetrinnet, vil jeg kort begrunne dette.

Etter mange år i grunnskole og videregående skole vil mange studenter ønske å komme raskt i arbeid. Noen vil sikkert vegre seg for å starte på fem års utdannelse. På den måten vil skolen kunne miste mange gode læreremner. En treårig utdannelse vil friste flere til å prøve læreryrket.

En nyutdannet lærer som møter elevene på barnetrinnet etter fem år på universitet eller høgskole, vil oppleve skolehverdagen fremmed og annerledes enn forventet. Det kan lett føre til at de gir opp læreryrket.

Når mor og far sender sitt barn til skolen, er den menneskelige faktor meget viktig. Hvordan er læreren?

Da er ikke mastergrader og høy utdannelse det sentrale, men at læreren ser hvert barn og møter deres verden med innlevelse og innsikt.

Jeg tror at den første lærerutdannelsen skal være tre år for å bli godkjent i barnetrinnet. Først ett år med grunnleggende pedagogikk og metodisk opplæring i aktuelle fag.

Deretter et studieår med oppgaver fra lærerhøgskolen kombinert med praksis over lengre perioder som assistent i klasser hos dyktige lærere. Her vil studenten tjene penger og samtidig bli kjent med skolehverdagen og barnas verden, samt prøve seg litt som lærer. Til slutt ett år med faglig utdyping. Da vet lærerstudenten hva han/hun går til.

En treårig utdannelse for barneskolen vil raskt gi flere lærere totalt.

For å bli godkjent for ungdomstrinnet, bør utdannelsen utvides med minst ett år.

Senere må alle lærere få gode vilkår for å ta videre utdannelse med jevne mellomrom. En god lærer må ha personlige egenskaper, og videre må læreren ha en sunn veksling mellom praksis og teoretisk opplæring. Det er bedre med en faglig fornyelse etter hvert enn å få all utdanning før en har noe praksis i skolen.

Regjeringen må legge til rette for dette.