Læreboka - unndratt offentlighet

Hvorfor ses ikke læreboka, som alle må ha, som forbrukerstoff? Finn Stenstad spør.

LÆREBØKER: I løpet av de nærmeste tre årene vil det bli produsert læremidler, i hovedsak lærebøker, for over 2 milliarder kroner i Norge for å møte den nye læreplanen, L2006.

Det få er oppmerksomme på, er at det forventede storinnkjøpet av lærebøker faller sammen med innføring av fripris på lærebøker i skolen. Det innebærer at skoleeier, det vil si kommunene når det gjelder grunnskolen, kan innhente anbud fra forlag og bokhandel.

Her er det all grunn til å være oppmerksom.

Ved å benytte anbudsmuligheten kan en kommune lett falle for fristelsen å overlate valg av lærebøker til kommunens økonomikonsulent. Da kan pris bli det viktigste argumentet for valg av nye lærebøker i skolen. Det er derfor avgjørende at den pedagogiske ledelse og lærerne blir de tyngste aktørene i den viktige valg- og vurderingsprosessen som må komme før skolestart til høsten.

VALG AV lærebøker og læremidler foregår i skolens lukkede kretsløp. Denne «varen» som overstiger 2 milliarder i verdi og som skal betales av det offentlige, burde etter manges mening kommenteres og vurderes i mediene. Inntil nå har dette bare med noen få hederlige unntak i samband med skolereformene på 90-tallet, påkalt pressens interesse. Alle parter - forlag, forfattere, lærere og elever - vil være tjent med kritisk og åpen vurdering av lærebøker og læremidler i mediene i tiden framover. Dette er enda viktigere nå enn på 90-tallet da vi fremdeles, som et av de siste land i Europa, hadde den statlige godkjenningsordningen av lærebøker.

For meg er det et paradoks at selv den minste lokalavis her til lands bringer jevnlig forbrukerinformasjon om vin, der smak, farge, fylde, lukt og pris blir presentert. Vel nok er vin for mange åpenbart en viktig forbruksvare, mens læreboka, som alle må ha, ennå ikke er blitt forbrukerstoff. Blir den det i løpet av høsten?

ALLE MÅ HA LÆREBØKER: Konsentrert stemning i lesesal på Universitetet i Oslo. Foto: Espen Røst
ALLE MÅ HA LÆREBØKER: Konsentrert stemning i lesesal på Universitetet i Oslo. Foto: Espen Røst Vis mer
ETTERLYSER OFFENTLIG INTERESSE: Læreboka er en «vare» verdt to milliarder kroner, skriver Finn Stenstad.